Nektarkällor

Biväxter - Raps (Brassica napus)

Viktiga nektarkällor för honungsbin är t.ex. oljeväxter, hallon, klöver, mjölkört, ljung, maskros, fruktträd, sälg, vide, blåbär, lingon, lind, lönn samt honungsdagg från barr- och bladlöss. Se även biväxter för tabell med nektarvärden.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Svensk Landskapshonung
Svensk Landskapshonung är en ekonomisk förening med svenska Läs mer
Plockskattning - Skattning - Honungsskörd - Biodling
Plockskattning kallas det inom biodling när biodlare Läs mer
Bidrottning
Drottningsubstans är ett feromon som bidrottningen avsöndrar Läs mer