ALLT OM BIODLING
Undersättsbotten / Undersättslåda - Biredskap - Biodling

Undersättsbotten / undersättslåda

Undersättsbotten eller undersättslåda är ett biredskap som används inom biodling. Undersättsbotten används till att ställa bikupans skattlådor och yngelrum på vid arbetet med bisamhället. Biodlare ska av naturliga skäl aldrig ställa en låda/sarg med honung eller honungsbin direkt på marken.

Undersättslådan består av en låg sarg med en heltäckande skiva i botten. Undersättslådan hindrar därmed bina från att hamna på marken eller klämmas när lådor ställs åt sidan. Undersättslådan säkerställer också att bidrottningen inte kommer på avvägar. Främmande bin kan heller inte tränga sig in underifrån och framkalla röveri, som det kan vara hög risk för vid slutskattning.

Undersättslådan i bilden ovan (från Biredskapsfabriken i Töreboda), har nätförsedda hål som ger lufttillförsel till bina, vilket är nog så viktigt för att de ska behålla sitt lugn och inte känna sig instängda. Undersättslåda kan också vara praktisk när biodlare transporterar eller förvarar skattlådor, så att honung och bivax inte kladdar ner fordon eller golvytor. Undersättslådor säljs hos biredskapsförsäljare.

Film som visar varför biodlare bör använda undersättslåda / undersättsbotten.

Honungsetiketter / Honungsetikett Honungsetikett / honungsetiketter Svensk Honung Etikett Honungsbroschyr - Honung broschyr

vensk honung Kläder Affischer Honungsbi | ALLT OM HONUNG

ALLT OM BIODLING

Sverges bästa sajt om biodling. Följ eller kontakta oss.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Följ eller kontakta oss.

ALLT OM BIODLING™ copyright © ARTCOPY SWEDEN AB. Innehållet är juridiskt skyddat och får ej kopieras eller digitalt överföras till andra innehållsägare. Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Läs mer

error: