ALLT OM BIODLING
Undersättslåda från MS Biredskapsfabriken AB

Undersättsbotten / undersättslåda

Undersättsbotten eller undersättslåda är ett biredskap som används inom biodling, till att ställa bikupans skattlådor och yngelrum på vid arbetet med bisamhället. Biodlare ska av naturliga skäl aldrig ställa en låda/sarg med honung eller honungsbin direkt på marken.

Film som visar varför biodlare bör använda undersättslåda / undersättsbotten.

Undersättslådan består av en låg sarg med en heltäckande skiva i botten. Undersättslådan hindrar därmed bina från att hamna på marken eller klämmas när lådor ställs åt sidan. Undersättslådan säkerställer också att bidrottningen inte kommer på avvägar. Främmande bin kan heller inte tränga sig in underifrån och framkalla röveri, som det kan vara hög risk för vid slutskattning.

Undersättsbotten / Undersättslåda - Biredskap - Biodling

Undersättslådan i bilden ovan från Biredskapsfabriken i Töreboda, har nätförsedda hål som ger lufttillförsel till bina, vilket är nog så viktigt för att de ska behålla sitt lugn och inte känna sig instängda. Undersättslåda kan också vara praktisk när biodlare transporterar eller förvarar skattlådor, så att honung och bivax inte kladdar ner fordon eller golvytor.

Var säljs undersättslåda?

Färdigbyggda undersättslådor säljs hos en del biredskapsförsäljare om inte biodlaren bygger den själv.

Följ oss

Sveriges populäraste sajt om biodling. Här finns allt du behöver veta för att bli en bättre biodlare.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: