Drönarram

Drönarram

Drönarram kallas det inom biodling när honungsbin bygger ut en ram som saknar mellanvägg och det oftast blir drönarceller. Speciella drönarramar används även till odling av drönare, samt för att bekämpa varroa med den ifrågasatta metoden drönarutskärning, där drönarlarverna avlivas för att dämpa angrepp av varroakvalster.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.