Drönarram

Drönarram

Drönarram kallas det inom biodling när honungsbin bygger ut en ram som saknar mellanvägg och det oftast blir drönarceller. Speciella drönarramar används även till odling av drönare, samt för att bekämpa varroa med den ifrågasatta metoden drönarutskärning, där drönarlarverna avlivas för att dämpa angrepp av varroakvalster.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Bisamhället
Städbi kallas arbetsbin i bisamhället som rensar bikupan från Läs mer
Rökpust - Biredskap - Biodling
Rökpust eller pust är ett biredskap som biodlare använder för Läs mer
Biväxter - Lammöron (Stachys byzantina)
Lammöron (Stachys byzantina) odlas som primärt som prydnadsväxt Läs mer