Säckyngel

Säckyngel är en virussjukdom som angriper yngel i bisamhället.

Mer information om bisjukdomar i Bihälsa.

Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling