Arbetarpuckel

Arbetarpuckel - Bisamhället - Biodling

Arbetarpuckel kallas yngel från ägg som läggs av arbetsbin i bisamhällen med honungsbin. Dessa ägg är obefruktade.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Låda till bikupa
Låda eller sarg kallas de delar i Bikupor, oftast Läs mer
Bilarv - Honungsbi - Biodling
Bilarv kallas, inom biodling, larven som ska bli Läs mer
Biväxter - Rosenstav (Liatris spp.)
Rosenstav (Liatris spp.) har sitt ursprung i Nordamerika och är en Läs mer
Varroabekämpning - Tymol / Thymol
Tymol eller Thymol är en lättflyktig olja med antiseptiska egenskaper Läs mer
Propolisgaller - Biodling - Biredskap
Propolisgaller är ett biredskap som biodlare använder för Läs mer
Bidrottning
Reservdrottning kallas inom biodling en bidrottning som Läs mer