Arbetarpuckel

Arbetarpuckel - Bisamhället - Biodling

Arbetarpuckel kallas yngel från ägg som läggs av arbetsbin i bisamhällen med honungsbin. Dessa ägg är obefruktade.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling