Arbetarpuckel

Arbetarpuckel - Bisamhället - Biodling

Arbetarpuckel kallas yngel från ägg som läggs av arbetsbin i bisamhällen med honungsbin. Dessa ägg är obefruktade.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Bidöd -Bidöden - Bihälsa - Honungsbi
Colony Collapse Disorder (CCD) kallas det inom biodling Läs mer
Vaxlock - Cellock - Bivax
Vaxlock, cellock eller täckvax kallas det tunna skikt av Läs mer
Avtäckningskniv - Biredskap - Biodling
Avtäckningskniv är ett biredskap som används inom Läs mer