Arbetarpuckel

Arbetarpuckel - Bisamhället - Biodling
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Arbetarpuckel kallas yngel från ägg som läggs av arbetsbin i bisamhället. Dessa ägg är obefruktade.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling