ALLT OM BIODLING
Avtäckningsbricka | ALLT OM BIODLING

Avtäckningsbricka

Avtäckningsbricka är ett biredskap som inom biodling används vid avtäckning, av vaxlock med avtäckningsgaffel från ramar med honung inför slungning. Avtäckningsbricka kan också användas som stöd om biodlaren skär ut bitar av kakhonung ur en honungsram eller sektionsram.

Demonstrationsfilm som visar en avtäckningsbricka.

Avtäckningsbricka passar i en liten biodling

Avtäckningsbricka kan vara tillräckligt i en liten biodling med ont om utrymme för honungshantering och där ett separat slungrum saknas. Med en liten biodling menar vi att biodlaren har cirka 2-5 bisamhällen och kanske plockskattar då och då under säsongen.

I det egna köket är det lämpligt att använda avtäckningsbricka tillsammans med en liten handvevad honungsslungare. Lätta redskap som kan rengöras och ställas undan på en annan plats efter avslutad slungning.

I en medelstor biodling med ett eget slungrum är ett stationärt avtäckningsbord mer praktiskt än avtäckningsbricka. I större biodlingar används avtäckningsmaskiner och slunglinjer.

Hur en avtäckningsbricka är utformad

En avtäckningsbricka kan se olika ut men brukar ha en bricka, back eller ett tråg som samlar upp avtäckningsvax och droppande honung. På brickan placeras en ställning med ett stöd där honungsramarna kan avtäckas. Ställningen kan fällas ihop och förvaras i tråget så att det tar mindre plats när avtäckningsbrickan inte används. Ställningens konstruktion brukar vara i rostfri metall eller i trä.

Hur en avtäckningsbricka används

  1. Försäkra dig om att lokalen är bität så att inte honungsbin hittar in genom öppna dörrar eller fönster.
  2. Avtäckningsbrickan rengörs och ställs på lämplig plats och höjd, så nära honungsslungaren som möjligt för att minska spill av honung.
  3. Skattlådor med täckta honungsramar ställs så nära avtäckningsbrickan som möjligt för att minska spill av honung. Under skattlådan bör det också finnas en undersättsbotten som fångar upp eventuell droppande honung.
  4. Honungsramen placeras på avtäckningsbrickans ställning.
  5. Honungsramen täcks av med avtäckningsgaffel på ena sidan, vänds och täcks av på andra sidan. Eventuellt vildbygge skrapas av på ramens sidor.
  6. Ramen sätts helst direkt i honungsslungaren och slungas för att minska spill av honung. Sker avtäckningen i snabbare takt än honungsslungarens kapacitet måste ramarna hängas så att droppande honung fångas upp och kan tas om hand.
  7. Efter användning tas avtäckningsvaxet om hand och avtäckningsbrickan rengörs noga.
  8. Ska avtäckning ske igen senare samma eller nästföljande dag, kan avtäckningsbrickan täckas över tillfälligt, så att inte insekter eller eller främmande partiklar hamnar i brickan.

Vart säljs avtäckningsbrickor?

Kompletta avtäckningsbrickor och tillbehör säljs inom biredskapshandeln. Vill biodlaren roa sig med att tillverka en egen avtäckningsbricka blir det troligtvis någon form av träställning över en en bricka, back eller ett tråg.

error: