Avtäckningsbricka

Avtäckningsbricka - Honungshantering - Biredskap
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Avtäckningsbricka är ett biredskap som används i en mindre biodling vid avtäckning av vaxlock med avtäckningsgaffel från ramar med honung inför slungning. Avtäckningsbrickan har en bricka eller back som samlar upp avtäckningsvax. Avtäckningsbrickor säljs hos biredskapsförsäljare. Avtäckningsbricka kan vara tillräckligt i en liten biodling med ont om utrymme för honungshantering. I en medelstor biodling är avtäckningsbord mer praktiskt och i större biodlingar används avtäckningsmaskiner och avtäckningslinjer.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling