ALLT OM BIODLING
Biodling - Vinterfoder / Sockerlösning

Sockerlösning

Sockerlösning används inom biodling till vinterfoder för bisamhällen med honungsbin, om de inte invintras helt på honungsramar.

I den här filmen blandas vinterfoder manuellt med ekologiskt rörsocker.

Vad består sockerlösning av?

Sockerlösningen består av två delar vatten och tre delar socker. Det ger en 60-procentig sockerlösning.

Miljö- och bivänligt ekologiskt socker är alltid att föredra för biodlare som blandar sockerlösning, på grund av de jordbruksgifter som eventuellt annars sprids i naturen där sockret produceras.

Socker säljs i livsmedelsbutiker, hos bagerigrossister eller vissa biredskapshandlare.

Färdigblandad sockerlösning

Det finns även färdigblandad sockerlösning kallad Bifor, men den finns inte tillverkad av ekologiskt socker när det här skrivs.

Färdigblandad sockerlösning säljs hos biredskapshandlare.

Varför används sockerlösning?

Sockerlösning används inte enbart för att ersätta den honung som eventuellt skördas vid så kallad slutskattning, utan även för att det ger en säkrare övervintring med minskad risk för utsot som kan ödelägga bisamhället, men risken för utsot finns i alla fall. Även om ett bisamhälle invintras med sockerlösning finns oftast ramar med honung kvar i bikupans yngelrum.

I den här filmen blandar biodlaren vinterfoder med en dränkbar pump i en stor tunna. Pumpen höll tyvärr bara några år, så att blanda med ljummet vatten som i den första filmen fungerar lika bra.

När används sockerlösning?

Sockerlösning används vid invintring av bisamhällen, vilket i de nordiska länderna sker under sensommaren eller hösten.

Sockerlösning används också till att stödfodra svaga bisamhällen typ avläggare som är under uppbyggnad.

Sockerlösning kan också användas under nödsituationer, om sparade honungsramar inte finns tillgängligt, vid långvariga perioder regn eller torka då ett bisamhälle riskerar att gå under.

När används inte sockerlösning?

Sockerlösning får under inga omständigheter användas i bikupor med skattlådor som är avsedda för honungsskörd. Det resulterar i falsk honung vilket är ett matfusk som hotar biodlingen via import och export världen över.

Socker är inget alternativ om biodlingen ska kallas cirkulär, hållbar eller självförsörjande. Även om sockret som används till sockerlösning är ekologiskt, så är socker inget hållbart alternativ miljömässigt jämfört med honung. Socker kräver stora landområden och mycket energi för at framställas och levereras till biodlingar. Ska biodlingen ha minimal miljöpåverkan ska honungsramar från den egna biodlingen användas som vinterfoder.

Hur används sockerlösning?

Sockerlösning ges till bisamhällen med olika typer av biredskap som kallas fodrare.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: