Bisjukdomslagen

Riksdag

Bisjukdomslagen har funnits i Sverige sedan 1934. Bisjukdomslagen är till för att förhindra att plötsliga sjukdomsangrepp  skall slå ut stora delar av bibeståndet. Läs mer om Bisjukdomslagen och Bisjukdomsförordningen hos Sveriges Rikstag.

Biodling
Biodlingsföretagarna

Läs mer om biodling

Bikupa / Bikupor - Biodling
Välkommen med ditt nyhetstips om biodling. Tipsa Läs mer
Flusterfodrare - Biodling
Flusterfodrare är ett biredskap, en typ av fodrare som biodlare använder Läs mer
Biväxter - Ålandsrot (Inula helenium)
Ålandsrot (Inula helenium) är en gammal medicinalväxt som fortfarande odlas Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung