Avtäckningskniv

Avtäckningskniv - Biredskap - Biodling

Avtäckningskniv är ett biredskap som används inom biodling vid avtäckning av vaxkakor med honung. Avtäckingskniven dras längs ramens ramlister, utskutande vaxlock/avtäckningsvax skärs av vaxkakan så att honungen kan slungas ur ramarna.

Avtäckingskniv används som komplement till avtäckningsgaffel eller tvärt om. Om ramarna avtäckts med avtäckningsgaffel, kan avtäckningskniv användas efter slungning för att skrapa bort utskjutande bivax på ramarna. Täcks ramarna av med avtäckningskniv kan avtäckningsgaffel behövas för att komma åt ojämna ytor där vaxkakan inte är långt utbyggd.

Det finns elektriska avtäckingsknivar som gör avtäckningen smidigare. Avtäckingsknivar utan el kan med fördel doppas i hett vatten mellan varven för att den ska skära bättre i vaxet. Avtäckningskniv säljs hos biredskapsförsäljare.

I den här filmen använder biodlaren elektrisk avtäckningskniv till avtäckning.

I den här filmen används en vanlig avtäckningkniv utan el för att finputsa ramarna före och efter slungning.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Trädgårdskupan - Hyr bin för pollinering och honung
Om du är biodlare och har ett Läs mer
Honungsdagg - Skogshonung - Bladhonung - Lushonung - Honung
Honungdagg är ett sött och klibbigt sekret som utsöndras Läs mer
Yngelsättning - Bidrottning - Biodling
Yngelramar, yngelram, yngelkaka eller yngelkakor kallas inom biodling de ramar/vaxkakor Läs mer