Så bygger du ett bibatteri

Bygg bibatterier för solitärbin och placera i trädgården eller kring fält med insektspollinerad gröda.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Ambi / Putsbi
Ambi eller Ambin är en del av det Läs mer
Biväxter - Pors (Myrica gale)
Pors (Myrica gale) är en lågväxt, aromatiskt doftande buske Läs mer
Honungshantering - Biodling - Honung
Honungshantering är ett begrepp inom biodling som sammanfattar Läs mer

Läs mer om biodling