Vaxmellanväggar

Vaxmellanväggar - Mellanväggar – Bivax

Vaxmellanväggar, (även kallat mellanväggar, bivaxkakor, vaxkakor, vaxskivor, bivaxplattor eller bivaxark) är tunna ark av bivax som smälts in i bikupans ramar. Vaxmellanväggar tillverkas av överskott av bivax som blir inom biodling. Gamla vaxkakor/ramar där bina haft larver smälts och rensas från kokonger och andra rester. Avtäckning av honungsramar ger också ett överskott av bivax, så kallat avtäckningsvax. Det rensade bivaxet gjuts i kakgjutform eller valsas samt präglas med ett sexkantigt mönster. Ett mönster av celler som honungsbin annars skapar naturligt om de bygger upp vaxkakor helt på egen hand. Vaxmellanväggarna smälts in i trådade ramar eller monteras i en skåra på vissa ramar. På mellanväggarna bygger bina ut celler, åt båda håll, till färdiga vaxkakor som de lagrar honung, pollen och föder upp nya bin i. Vaxmellanväggen fungerar som grund för att stimulera och täcka ut vaxbygget över ramen. Vaxmellanväggar används förutom till biodling för till exempel rullade bivaxljus. Vaxmellanväggar är också enkla att bryta och dosera till olika recept. En del biodlare tillverkar egna vaxmellanväggar av bivax. Andra skickar sitt vax till vaxrenseri och får tillbaka färdiga vaxmellanväggar. Vaxmellanväggar säljs annars av en del biodlare och hos biredskapsförsäljare.

Köp alltid mellanväggar hos seriösa återförsäljare eftersom det förekommer fusk med bivax där det blandats ut med t.ex. paraffin. Falsk, utblandat bivax kan resultera i “kakras” i bikupan. Det falska bivaxet smälter i kupvärmen och vaxkakan sjunker ihop till skillnad mot äkta mellanvägg. Falskt bivax är en katastrof för både bisamhälle och biodlare, eller den som gör egen bivaxsalva eller bivaxljus. Även seriösa återförsäljare kan och har såklart sålt falskt bivax men är det en återförsäljare i Sverige är det troligtvis lättare att få pengarna tillbaka och ersättning bör också begäras för förlorade bisamhällen och/eller förstörd honungsskörd. Misstänker du att du köpt falskt bivax kan du kontakta Bihälsokonsulenten hos Jordbruksverket, skicka in ett prov och få det testat.

Film om vaxmellanväggar.

Film som visar hur vaxmellanväggar gjuts med kakgjutform.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Binas dans - Ringdans / Vippdans
Binas dans eller bidans kallas det när Läs mer
Parningskupa / Drottningodlingskupa - Bikupa
Drottningodlingskupa eller parningskupa är en liten bikupa som inom biodling Läs mer
Biväxter - Ros (Rosa spp.)
Dragbi, fältbi eller samlarbi är en del Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung