Pollenramar

Pollenramar - Pollenram - Biodling

Pollenramar kallas ramar där bina lagrar pollen/bibröd. En pollenram sitter normalt närmast ynglet i bikupan.

Läs mer om biodling