Pollenramar

Pollenramar - Pollenram - Biodling

Pollenramar eller pollenram kallas inom biodling de ramar där bina lagrar pollen/bibröd. Pollenramar sitter normalt närmast ynglet i bikupan.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Slutskattning - Skattning - Biodling
Slutskattning kallas, inom biodling, den sista skattningen Läs mer
Rammått
HLS, Halv LS, Halv L-S eller 1/2 Läs mer
Biväxter - Päron (Pyrus communis)
Päron (Pyrus communis) är ett  träd som kan vara storvuxet, småvuxet Läs mer
Graze
Graze är en biredskapsförsäljare i Tyskland som tillverkar honungsslungare mm. www.graze.eu Läs mer
Fluster
Alarmferomon är en doft (feromon) som vaktbin i bisamhällen med Läs mer
Filmer som visar hur biodling går till. Läs mer