Tak till bikupa

Tak till bikupa - Bkupor - Biodling

Taket på en bikupa som används inom biodling kan se ut och konstrueras på många olika sätt. Färdigbyggda tak som säljs hos biredskapsförsäljare är ofta i tillverkade i metall med isolering av cellplast, eller konstruerade helt i formgjuten cellplast. Biodlare som tillverkar egna bikupor bygger ofta taket av trä och takpapp, med eller utan isolering av cellplast, skumgummi eller textil. Taket på bikupor är oftast platt. Det förekommer även bikupor med dekorativt sadeltak, men det kan vara opraktiskt när taket fungerar som avställningsplats vid genomgång av bikupan som står bredvid. Det finns tak med ventilationsgaller, oftast på stationära bikupor som trågkupor, men på vandringskupor brukar det inte finnas behov av det. En del biodlare använder specialtillverkade plåthuvar som skyddar tak och de övre lådorna på bikupan. Tak på bikupor är i regel lösa på vandringskupor men en del stationära bikupor med ytterhus kan ha gångjärn så att taket fälls upp vid arbete med bisamhället.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

BJ Sherriff
BJ Sherriff är en biredskapsförsäljare i England Läs mer
Biväxter - Alpsippa (Anemone alpina)
Alpsippa (Anemone alpina) odlas som trädgårdsväxt i Sverige. Läs mer
Puckelsamhälle - Bisamhälle - Biodling
Puckelsamhälle kallas det inom biodling, när bidrottningen i Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung