Tak till bikupa

Tak till bikupa - Bkupor - Biodling

Taket på en bikupa som används inom biodling kan se ut och konstrueras på många olika sätt. Färdigbyggda tak som säljs hos biredskapsförsäljare är ofta i tillverkade i metall med isolering av cellplast, eller konstruerade helt i formgjuten cellplast. Biodlare som tillverkar egna bikupor bygger ofta taket av trä och takpapp, med eller utan isolering av cellplast, skumgummi eller textil. Taket på bikupor är oftast platt med en aning lutning. Det förekommer även bikupor med dekorativt sadeltak, men det kan vara opraktiskt när taket fungerar som avställningsplats vid genomgång av bikupan som står bredvid. Det förekommer tak med ventilationsgaller, oftast på stationära bikupor med ytterhus som trågkupor, men på vandringskupor brukar det inte finnas behov av extra ventilation. En del biodlare använder specialtillverkade plåthuvar som skyddar tak och de övre lådorna på bikupan. Tak på bikupor är i regel lösa på vandringskupor men en del stationära bikupor med ytterhus kan ha gångjärn så att taket fälls upp vid arbete med bisamhället.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Bisvärm, svärm, svärmning - Honungsbin - bisamhälle
Vildsvärm kallas en bisvärm som rymt och Läs mer
Rensningsflykt
Rensningsflykt eller rensningsflygning kallas det inom biodling Läs mer
Biväxter - Äpple (Malus domestica)
Äpple (Malus domestica) är ett av de mest Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung