Alarmferomon

Fluster

Alarmferomon är en doft (feromon) som vaktbin i bisamhällen med honungsbin utsöndrar om de behöver hjälp med att mota bort en fiende. Alarmferomonet manar andra vaktbin att komma till undsättning.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Sträv kardvädd (Dipsacus strigosus)
Sträv kardvädd (Dipsacus strigosus) växer sparsamt i vägkanter,  i Läs mer
Bigång / Bigången - Bikupa - Biodling
Bigång kallas inom biodling avståndet mellan bikupans Läs mer
Vinterbi / Vinterbin - Honungsbi - Biodling
Övervintring är ett begrepp inom biodling används Läs mer