Alarmferomon

Fluster

Alarmferomon är en doft (feromon) som vaktbin utsöndrar om de behöver hjälp med att mota bort en fiende. Alarmferomonet manar andra vaktbin att komma till undsättning.

Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

YouTube

Läs mer om biodling