Bitömmarebotten

Bitömmarebotten - Biredskap - Biodling

Bitömmarebotten eller bitömmarbotten är ett biredskap som biodlare använder för fredlig skattning av honung. Bina lämnar honungsramarna via en eller flera bitömmare, en sorts slussar som sitter i hål i bitömmarebottnen. Bina hittar inte tillbaka upp i skattlådan som bitömmarebottnen placerats under. Honungen kan skördas med minimal kontakt mellan biodlare och bisamhället. Fördelen med bitömmarebotten är som sagt att det bli få bin kvar i skattlådan vid skattning, men bigården måste dock besökas två gånger vilket kan vara en nackdel särskilt vid avlägsna uppställningsplatser. Se filmer där skattning görs med bitömmarebotten här, här och här. Bitömmarebottnar säljs hos biredskapsförsäljare men kan också tillverkas på egenhand, helt från grunden eller med infälld bitömmare som säljs löst.

Film om bitömmare och bitömmarebotten och hur de används inom biodling vid skattning.

Skattning med bitömmarebotten, del 1.

Skattning med bitömmarebotten, del 2.

Skattning med bitömmarebotten bredvid bikupan.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

ProBee
ProBee tillverkar/säljer Light Line-Slungan. www.probee.se Läs mer
Sila bin - Hitta drottning - Biodling
Sila bin görs inom biodling om biodlaren Läs mer
Hitta lokala biodlare
Här kan du som biodlare, biodlareförening eller biredskapsförsäljare i Sverige, Läs mer