ALLT OM BIODLING
Bitömmarebotten - Biredskap - Biodling

Bitömmarebotten

Bitömmarebotten eller bitömmarbotten är ett biredskap som biodlare använder för fredlig skattning av honung. Bina lämnar honungsramarna via en eller flera bitömmare, en sorts slussar som sitter i hål i bitömmarebottnen. Bina hittar inte tillbaka upp i skattlådan som bitömmarebottnen placerats under. Honungen kan skördas med minimal kontakt mellan biodlare och bisamhället.

Introduktionsfilm till bitömmare och bitömmarebotten och hur de används inom biodling vid skattning.

Fördelar och nackdelar

Fördelen med bitömmarebotten är att det blir ett lugnare tempo för bina och biodlaren vid skattning. Mindre bin i luften och minskad risk för röveri mellan bisamhällen jämför med borstning eller blåsning. Men skattlådor behöver lyftas två gånger och bigården måste besökas två gånger, vilket kan vara en nackdel. Men ställs skattlådan lådan på en bitömmarebotten, på en bibänk intill modersamhället, behöver biodlaren bara lyfta skattlådan en gång.

Hur bitömmarebotten används

Skattning med bitömmarebotten, del 1. Filmen visar hur bitömmarebotten placeras på bikupor i en bigård.

Skattning med bitömmarebotten, del 2. Filmen visar hur honungsramar skattas på de bikupor där bitömmarebotten har placerats i första filmen.

Hur bitömmarebotten används bredvid bikupan för bättre ergonomi

Den här filmen visar skattning med bitömmarebotten bredvid bikupan, istället för i bikupans lådstapel.

Vart säljs bitömmarebotten?

Kompletta bitömmarebottnar säljs hos biredskapsförsäljare men kan också snickras av biodlaren på egen hand, helt från grunden eller med infälld bitömmare som även brukar säljas separat.

error: