Bitömmarebotten

Bitömmarebotten - Biredskap - Biodling

Bitömmarebotten eller bitömmarbotten är ett biredskap som biodlare använder för fredlig skattning av honung. Bina lämnar honungsramarna via en eller flera bitömmare, en sorts slussar som sitter i hål i bitömmarbottnen. Bina hittar inte tillbaka upp i skattlådan som bitömmarbottnen placerats under. Honungen kan skördas med minimal kontakt mellan biodlare och bisamhället. Fördelen med bitömmarebotten är som sagt att det bli få bin kvar i skattlådan vid skattning, men bigården måste dock besökas två gånger vilket kan vara en nackdel särskilt vid avlägsna uppställningsplatser. Se filmer där skattning görs med bitömmarebotten här, här och här. Bitömmarbottnar säljs hos biredskapsförsäljare.

Film om bitömmare och bitömmarebotten och hur de används inom biodling vid skattning.

Filmer om biodling