Bitömmarebotten

Bitömmarebotten - Biredskap - Biodling

Bitömmarebotten eller bitömmarbotten är ett biredskap som biodlare använder för fredlig skattning av honung. Bina lämnar honungsramarna via en eller flera bitömmare, en sorts slussar som sitter i hål i bitömmarbottnen. Bina hittar inte tillbaka upp i skattlådan som bitömmarbottnen placerats under. Honungen kan skördas med minimal kontakt mellan biodlare och bisamhället. Se en film där skattning görs med bitömmarebotten här. Bitömmarbottnar säljs hos biredskapsförsäljare.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling