ALLT OM BIODLING
Raw honung / Rå honung

Honungshantering

Honungshantering är ett begrepp inom biodling som sammanfattar biodlarens arbete med skördad honung. Från avtäckning, slungning eller pressning av vaxkakor, silning, skumning, rörning och ympning, till tappning av honung i honungsburkar och förvaring i källare eller kylrum.

Exempel på vad honungshantering kan innebära

I mindre hobbybiodlingar sköts mycket av honunghanteringen för hand. I en yrkesbiodling med större honungsskördar används mer avancerade biredskap för att underlätta det tunga arbetet med att hantera honung.

Den här filmen visar hur ramar med honung avtäcks och slungas samt hur honungen silas och tappas i honungsburkar.

Olika metoder för olika mål

Det vanligaste är att honungen ympas och rörs för jämn eller smörig konsistens. Men en del moment inom honungshantering kan utelämnas beroende på honungstyp eller om grovkristallin honung är målet. Honung kan t.ex. säljas som helt obehandlad kakhonung. Eller kallas nyslungad, orörd eller gammaldags honung, om honungen tappas direkt på burk utan rörning eller ympning och får självkristallisera i honungsburken.

Här visas och berättas mer ingående hur honungshantering kan gå till. Utrustning och metoder som kan passa små till mellanstora biodlingar med inriktning på sorthonung.

Varm- eller kallslungad honung?

En del biodlare kallar sin honung rå eller raw eller kallslungad om den är opastöriserad under honunghanteringen. Men det är en rätt onödig märkning då i princip all svensk honung kan sägas vara rå, eftersom honung normalt sett inte ska värmas över kupvärmen som är på ca 35°C. Det är främst inom den industriella och internationella honungsindustrin som pastörisering kan förekomma.

Här kan du se hur honungshantering går till hos biodlingsföretaget Bihålans Biprodukter. Avtäckning med elkniv, tappning med tappmaskin, värmeskåp, kylrum och annat intressant.

Lokal, hygien och lagstiftning

En nybörjare eller hobbybiodlare med få bisamhällen kan klara honungshantering i det egna, väl rengjorda, köket för att hantera honung för eget bruk. Men honungshantering ska inte skötas i t.ex. garage, verkstad, förråd eller liknande smutsig eller dammig lokal eller utomhus.

När biodlingen växer eller är livsmedelsföretag krävs ordentliga lokaler. Utrymmet där biodlare specifikt hanterar honung brukar kallas slungrum eller honungshus.

Oavsett biodlingens storlek krävs det alltid att lagstiftning för livsmedelsproduktion följs vad gäller god hygien osv. Hos Livsmedelsverket kan du läsa om aktuella regler vid hantering av honung.

Här visas honungshantering i Ateljé 48 hos Beady. Ett kompakt slungrum med stor kapacitet och redskap som avtäckningsmaskin, slunglinje, honungsrörare mm.

Följ oss

Sveriges populäraste sajt om biodling. Här finns allt du behöver veta för att bli en bättre biodlare.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: