Honungshantering

Honungshantering - Biodling - Honung

Honungshantering är ett begrepp inom biodling som sammanfattar biodlarens arbete med honung. Från avtäckning, slungning (eller pressning av vaxkakor) silning, skumningrörning och ympning till tappning av honung i honungsburkar. I mindre biodlingar görs mycket för hand men med större honungsskördar används mer redskap för att underlätta hanteringen.

En del moment inom honungshantering hoppas ibland över beroende på honungstyp och t.ex. om fin- eller grovkristallin (smörig eller grövre, sockrig konsistens) honung är målet; honungen kan t.ex. säljas som helt obehandlad kakhonung, eller kallas nyslungad, alternativt orörd, rå och gammaldags honung, då honungen tappas direkt på burk utan rörning eller ympning och får självkristallisera i honungsburken. Det vanligaste är att honungen ympas och rörs för smörig konsistens. Det är värt att veta att princip all svensk honung kan sägas vara rå / raw eftersom den normalt inte värms över kupvärmen som är på ca 35°C.

En nybörjare eller hobbybiodlare med få bisamhällen kan klara sig i det egna köket för att hantera honung för eget bruk. När biodlingen växer eller är livsmedelsföretag krävs ordentliga lokaler. Utrymmet där biodlare hanterar honung brukar kallas slungrum. Oavsett biodlingens storlek krävs det alltid att lagstiftning för livsmedelsproduktion följs vad gäller god hygien osv. I dokumentet Säker honung kan du läsa om vad som är viktigt vid hantering av honung.

Den här filmen visar hur ramar med honung avtäcks och slungas samt hur honungen silas och tappas i honungsburkar.

Här visas och berättas mer ingående hur honungshantering kan gå till. Utrustning och metoder som kan passa små till mellanstora biodlingar med inriktning på sorthonung.

Här kan du se hur honungshantering går till hos biodlingsföretaget Bihålans Biprodukter. Avtäckning med elkniv, tappning med tappmaskin, värmeskåp, kylrum och annat intressant.

Här visas honungshantering i Ateljé 48 hos Beady. Ett kompakt slungrum med stor kapacitet. Avtäckningsmaskin, slunglinje, honungsrörare mm.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Blåmunkar / monke (Jasione montana)
Blåmunkar eller monke (Jasione montana) förekommer i södra Sverige upp till Uppland. Läs mer
Apiguard - Thymol - Tymol - Varroa - Varroabekämpning - Varroabehandling
Apiguard är en färdigblandad gel med tymol Läs mer
Varroakvalster - Varroa
Varroakvalster eller Varroa är kvalster som parasiterar på Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung