Honungshantering

Honungshantering - Biodling - Honung

Honungshantering är ett begrepp inom biodling som sammanfattar biodlarens arbete med honung. Från avtäckning, slungning (eller pressning av vaxkakor) silning, skumningrörning och ympning till tappning av honung i honungsburkar. I mindre biodlingar görs mycket för hand men med större honungsskördar används mer redskap för att underlätta hanteringen.

En del moment inom honungshantering hoppas ibland över beroende på honungstyp och t.ex. om fin- eller grovkristallin (smörig eller grövre, sockrig konsistens) honung är målet; honungen kan t.ex. säljas som helt obehandlad kakhonung, eller kallas nyslungad, alternativt orörd, rå och gammaldags honung, då honungen tappas direkt på burk utan rörning eller ympning och får självkristallisera i honungsburken. Det vanligaste är att honungen ympas och rörs för smörig konsistens. Det är värt att veta att princip all svensk honung kan sägas vara rå / raw eftersom den normalt inte värms över kupvärmen som är på ca 35°C.

Den här filmen visar hur ramar med honung avtäcks och slungas samt hur honungen silas och tappas i honungsburkar.

Här visas och berättas mer ingående hur honungshantering kan gå till. Utrustning och metoder som kan passa små till mellanstora biodlingar med inriktning på sorthonung.

Här kan du se hur honungshantering går till hos biodlingsföretaget Bihålans Biprodukter. Avtäckning med elkniv, tappning med tappmaskin, värmeskåp, kylrum och annat intressant.

Här visas honungshantering i Ateljé 48 hos Beady. Ett kompakt slungrum med stor kapacitet. Avtäckningsmaskin, slunglinje, honungsrörare mm.

Läs mer om biodling