Foderlåda

Foderlåda - Biodling - Biredskap

Foderlåda är ett biredskap, en typ av fodrare, ett biredskap inom biodling används vid invintring av bisamhällen. Efter slutskattning ställs foderlådan på bikupan och vinterfoder/sockerlösning hälls i. Bina hämtar fodret via en bigång med en lös plastskiva på ena sidan av foderlådan. Om inte plastskivan används så läggs halm eller lecakulor på fodret så att bina har något att vandra på. Foderlådor säljs hos biredskapsbutiker.

Film där ett bisamhälle invintras med foderlåda.

Här är en längre film där två bisamhällen invintras med foderlåda.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.