Bigård

Bigård - Uppställningsplats

Bigård eller uppställningsplats kallas den plats där biodlare ställer sina bikupor/bisamhällen. Bigården kan vara placerad till exempel på den egna tomten, på en utbigård vid ett jorbruksfält eller i skogen. I stadsmiljöer kan bikupor placeras till exempel i parker, koloniträdgårdar eller på tak. Det är bäst om bina får morgonsol och halvskugga under dagen. Helst skall det vara ett vindskyddat läge. Närhet till vatten och bra dragväxter är viktigt. Bikupan ställs på pall, bänk eller benställning. På grund av binas flygtrafik riktar flustret mot platser där människor och djur inte passerar.

Bigården skall helst vara en rofylld plats invid skog och äng. Där växer oftast flera av dessa blommor i riklig mängd och ger en varierad näring till bina. Dessa bygder som ibland benämns ”mellanbygder” är inte intensivt utsatta för de kemigifter som förekommer i de ensidigt odlade grödorna i landskap med storjordbruk och skog.

Med kemiska medel dödas växter och mikroliv i jorden innan man sår den gröda som skall odlas. Endast ca 5% av gifterna tas upp av själva växten. Den största delen av gifterna lakas ut i jord och vatten. Gifter och mögelmedel i växter skadar bina. Bin som dricker vattnet påverkas liksom alla land- och vattenlevande insekter.För att undgå näringsbrist och svält måste bin i dessa områden flyttas om de inte omkommer eller själva flyr platsen. Flera biodlare har vittnat om att deras bikupor vid sommarens slut varit tomma på bin. Bin väljer landskap utan neonikotinoider, glyfosat osv.

På grund av risken för stöld och skadegörelse är det alltid en fördel om det finns någon sorts allmän tillsyn eller teknisk bevakning av bigården. Särskilt om bigården har många bisamhällen och är placerad långt bort i utmarken.

Film om uppställningsplatser / bigårdar.

Johann berättar om olika uppställningsplatser för varierad honungsskörd.

Bästa platsen för en bigård har:

Maskros

Blommande maskrosor, lingon och blåbär.

Körsbärsträd

Fruktträd- och bärbuskar som körsbär, äpple, plommon, krikon, krusbär och vinbär.

Klöver

Följt av vitklöver.

Rallarros / Rallarrosor / Mjölkört

Rallarros / Mjölkört.

Lind

Lind.

Ljungdrag

Och ljung i slutet av säsongen.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Prästkrage (Leucanthemum vulgare)
Prästkrage (Leucanthemum vulgare) finns i hela Sverige men sällsynt i Läs mer
Biväxter - Skogstry (Lonicera xylosteum)
Skogstry (Lonicera xylosteum) är en buske som växer i Läs mer
Refraktometer - Honung - Biodling
Refraktometer är ett biredskap som biodlare använder för Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung