Plockskattning

Plockskattning - Skattning - Honungsskörd - Biodling
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Plockskattning kallas det inom biodling när biodlare skattar enstaka ramar med honung ur bikupan vid honungsskörd. Biodlaren plockar alltså en eller flera honungsramar ur bikupans lådor istället för att lyfta av en hel skattlåda full med ramar.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling