Anmäl dig som biodlare

Hitta lokala biodlare

Här kan du som biodlare, biodlareförening eller biredskapsförsäljare i Sverige, Norge, Finland eller Danmark visa vad du erbjuder. Öka din exponering så att kunder och besökare lättare hittar till din biodlingsverksamhet. Fyll i formuläret nedan så publiceras uppgifterna på kartan för biodlare inom kort. Du kan alltid ändra eller radera dina befintliga uppgifter genom att välja åtgärd nederst i formuläret.

Välj en eller flera produkter eller tjänster som du erbjuder.
Kontaktuppgifter
Företagsnamn eller produktnamn typ "Honung från Staden" eller "Stadshonung". Detta fält används som rubrik på kartan, om inget anges används personnamn från fältet ovan.
Webbplats, Facebook, Instagram eller liknande adress.
Enligt personuppgiftslagen krävs samtycke för att spara personliga data, såsom t.ex. namn och kontaktuppgifter. När du registrerar dina uppgifter för kartan med biodlare så kommer de att sparas i vårt register, och din registrering blir därför också ett godkännande för att spara uppgifterna. Informationen kommer inte vidarebefordras till tredje part utan ditt tillstånd, utom om så krävs för att bearbeta och fullgöra din anmälan. Uppgifterna används endast på kartan med biodlare. Dina uppgifter används aldrig till nyhetsbrev eller liknande utskick. Du kan radera dina uppgifter genom att fylla i formuläret och välja "radera uppgifter" eller kontakta oss på https://artcopy.se/kontakt.

 

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.