Bisamhället

Bisamhället

I bisamhället finns en drottning som lägger ägg och några tusen drönare vars uppgift är att para sig med drottningen. Arbetsbin kan det finnas 20-70 000 av i bisamhället. De städar, matar yngel, bygger vaxkakor, vaktar bikupan och den sista tiden av sitt liv samlar de honung.

Bisamhällets invånare

Honungsbiets utveckling från ägg till färdigt bi

Det tar 21 dygn för ett ägg att utvecklas till färdigt bi.

Honungsbiets utveckling

Utvecklingen hos det vuxna biet

Ett bi som föds under sommaren lever ca 4 veckor. Under dessa har biet uppgifter enligt nedan.

Det vuxna honungsbiets utveckling

Vaxkakor i bikupan

Bin bygger vaxkakor av vax som byggbina svettas ut i sina vaxkörtlar. I de sexkantiga cellerna lagrar de honung (de mörka cellerna på bilden och de med ljusa vaxlock uppe till höger) och pollen (de orangea, gula och beigefärgade cellerna i bilden). De fungerar även som barnkammare (nere till vänster i bilden, täckta yngelceller) och i de öppna cellerna kan du se bilarverna som är vita.

Bin på vaxkaka

Bidrottningar i slagsmål
Det kan bara finnas en drottning 
i bisamhället. Finns det två så slåss bidrottningarna tills en av dom dör.

Drönarslakt
Drönarslakten.
 Inför vintern kastar honorna ut hanarna. Trots större kroppsbyggnad har drönaren (hanen) ingen chans mot sina systrar. De besitter den giftiga gadden som han saknar.

Insekter som kan förväxlas med honungsbin

Honungsbiet förväxlas ofta med andra insekter. Se jämförelsen nedan.

Honungsbi förväxling

Geting. Till storleken lik honungsbiet men har klarare gula och svarta färger. Älskar sötsaker och surrar ofta kring kaffebordet när man äter utomhus.

Humla. Varierar i storlek men är lätt att skilja från honungsbiet på den knubbiga kroppen.

Solitärbi. Stora solitärbin liknar ofta honungsbiet.

Blomfluga. Blomflugor är mycket vanliga och förväxlas lätt med honungsbiet.

Läs om binas pollineringsarbete

Filmer om biodling


Läs mer om biodling