Bisamhället

Bisamhället

Bisamhälle kallas en grupp bin som lever tillsammans. Inom biodling är det arten honungsbin/tambin som utgör biodlarens bisamhällen. I bisamhällen med honungsbin finns en bidrottning som lägger ägg och några tusen drönare vars uppgift är att para sig med drottningen. Arbetsbin kan det finnas 20-70 000 av i bisamhället. De städar, matar yngel, bygger vaxkakor, vaktar bikupan och den sista tiden av sitt liv samlar de nektar som blir honung.

Bisamhällets invånare

Honungsbiets utveckling från ägg till färdigt bi

Det tar 21 dygn för ett ägg att utvecklas genom larvstadie och förpuppa till färdigt honungsbi.

Honungsbiets utveckling

Utvecklingen hos det vuxna biet

Ett bi som föds under sommaren lever ca 4 veckor. Under dessa har biet olika uppgifter; putsbi, ambi, husbi, byggbi, vaktbi och dragbi enligt schemat nedan.

Det vuxna honungsbiets utveckling

Vaxkakor i bikupan

Bin bygger vaxkakor av bivax som byggbina svettas ut i sina vaxkörtlar. I de sexkantiga cellerna på vaxkakorna lagrar bina honung (de mörka cellerna på bilden och de med ljusa vaxlock uppe till höger) och pollen (de orangea, gula och beigefärgade cellerna i bilden). De fungerar även som barnkammare (nere till vänster i bilden, täckta yngelceller) och i de öppna cellerna kan du se bilarver som är vita.

Bin på vaxkaka

Bidrottningar i slagsmål
Det kan bara finnas en birottning 
i bisamhället. Finns det två så slåss bidrottningarna tills en av dom dör. Men ibland kan det faktist finnas två drottningar i samma bisamhälle, se filmen här.

Drönarslakt
Drönarslakten.
 Inför vintern kastar honorna ut hanarna. Trots större kroppsbyggnad har drönaren (hanen) ingen chans mot sina systrar. De besitter den giftiga gadden som han saknar. Se filmen här.

Insekter som kan förväxlas med honungsbin

Honungsbiet förväxlas ofta med andra insekter. Se jämförelsen nedan.

Honungsbi förväxling

Geting. Till storleken lik honungsbiet men har klarare gula och svarta färger. Älskar sötsaker och surrar ofta kring kaffebordet när man äter utomhus.

Humla. Varierar i storlek men är lätt att skilja från honungsbiet på den knubbiga kroppen.

Solitärbi. Stora solitärbin liknar ofta honungsbiet.

Blomfluga. Blomflugor är mycket vanliga och förväxlas lätt med honungsbiet.

Läs om binas pollineringsarbete
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Bi Kompaniet
Bi Kompaniet är en biredskapsförsäljare med butik i Läs mer
Biodling - Varroabehandling på hösten
Varroabekämpning eller varroabehandling kallas det inom biodling när biodlare Läs mer
Biväxter - Pors (Myrica gale)
Pors (Myrica gale) är en lågväxt, aromatiskt doftande buske Läs mer