ALLT OM BIODLING

Kategori - Bisamhället

Information om bisamhällen med honungsbin.

Arbetsbi - Arbetsbin - Arbetarbi

Arbetsbi

Arbetsbi, arbetsbin eller arbetare kallas honungsbin i ett bisamhälle som utvecklats ur befruktade ägg, därför har de arv både från bidrottningen och de drönare hon parat sig med. Större delen av invånarna i ett...

Bidrottning

Bidrottning, drottning eller visen, som hon också kallas inom biodling, är det viktigaste biet i bisamhällen med honungsbin.  Bidrottningar föds ur drottningceller i bisamhällets vaxbygge. Drottningen matas med...

Bok Biodling Böcker

Honungsbin är blomtrogna

Honungsbin är blomtrogna. Har de flugit in sig på en art av växter fortsätter de oftast med sina besök där så länge den ger nektar eller pollen. Blomtrogenheten och den stora mängden individer i ett bisamhälle är skälet...

ALLT OM BIODLING™ copyright © ARTCOPY SWEDEN AB. Innehållet är juridiskt skyddat och får ej kopieras eller digitalt överföras till andra innehållsägare.  Läs mer

error: