Pollinatörer / Pollinerare

Pollinering - Självpollinering eller korspollinering

Pollinatörer eller Pollinerare är samlingsnamn för djur som hjälper till med pollinering, i detta fall att korsbefrukta växter när de besöker blommor. Bin som t.ex. vildbin, humlor och honungsbin brukar beskrivas som de viktigaste pollinatörerna, men även andra djur som t.ex. fjärilar, flugor och fåglar bidrar till pollinering.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Blåklocka (Campanula spp.)
Blåklockor, blåklockssläktet (Campanula spp.) är ett släkte med Läs mer
Biväxter - Sälg (Salix caprea)
Blommor som kräver korspollinering för att befruktas Läs mer
Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling
Utsot kallas det inom biodling om ett Läs mer