Utökning

Utökning av bisamhälle / bikupa - Biodling
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Utökning kallas det när biodlaren ökar utrymmet i bikupan, eller flyttar bina till en större kupa, för att bisamhället ska ha möjlighet att växa.

Film om utökning av avläggare.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling