Utökning

Utökning av bisamhälle / bikupa - Biodling

Utökning kallas det när biodlaren ökar utrymmet i bikupan, eller flyttar bina till en större kupa, för att bisamhället ska ha möjlighet att växa.

Film om utökning av avläggare.

Läs mer om biodling