ALLT OM BIODLING
Svält - Bisamhälle, Honungsbin, Biodling

Svält i bisamhälle

Svält kan drabba bisamhällen med honungsbin i biodlingar särskilt under vintermånaderna. Har ett bisamhälle svultit ihjäl sitter bina inkrupna med huvudet före i cellerna. Det är biodlarens ansvar att bisamhället fått tillräckligt med vinterfoder vid invintring, i form av honungsramar och/eller sockerlösning. Minst 20 kg vinterfoder bör ett normalstarkt bisamhälle ha. Under sommarmånaderna kan svält ske t.ex. om dragbin saknas, eller vid långvarig torka eller nederbörd.

error: