Bisvärm

Bisvärm

Bisvärm, svärm eller svärmning kallas inom biodling det som är grunden till ett nytt bisamhälle. Honungsbin svärmar för att föröka sig. Det gamla bisamhällets bidrottning flyger i väg med många (tusentals) arbetsbin för att leta en ny boplats. De samlas i en klunga i t.ex. ett träd eller buske medan spejarbin letar efter en lämplig boplats. Bina är oftast fredliga under svärmningen. Så man behöver inte vara rädd även om det kan upplevas som läskigt för den som inte har upplevt en bisvärm tidigare. Biodlaren försöker om möjligt fånga bisvärmen för att behålla sina bin i bigården.

Har du fått en bisvärm på tomten?

Försäkra dig först om att det verkligen är honungsbin. Jämför honungsbiet med ett getingar och andra insekter på bilderna nedan. Kontakta sedan bitillsynsmän i din lokala biodlarförening eller lokala biodlare som brukar kunna hjälpa till att fånga bisvärmen. Observera att biodlare ej tar hand om getingar, humlor etc. utan endast honungsbin. se jämförelsen nedan. De svärmande bina är oftast inte sticklystna så man behöver normalt inte vara rädd för bistick även om luften är full av surrande bin.

Biodlare får ofta samtal från allmänheten som t.ex.; “Jag har fått en bikupa på balkongen”, “Jag har ett bisamhälle under taket” eller “Det sitter bin i skorstenen”. Men många gånger är det getingar, humlor eller andra vilda bin eller insekter som byggt ett bo och inte alls honungsbin som svärmar. Så jämför med insekterna på bilderna nedan och se filmen som visar hur en bisvärm med honungsbin ser ut. Är det andra insekter än honungsbin så är det inget biodlare har ansvar för och får du avlägsna dessa själv eller kontakta företag som t.ex. Anticimex.

Jämförelse av honungsbi, geting humla, solitärbi och blomfluga

Honungsbi förväxling

För ett tränad öga skiljer sig det lite mer lurvigare och gulligare honungsbiet tydligt mot getingen med sin blankare, svart-gula färg. Humlor är kraftigare i kroppsbyggnaden och ser nästan ut som små bollar. Solitärbin och blomflugor kan var mycket lika honungsbin men likheterna försvinner när man tittar riktigt noga.

En film som visar hur det kan gå till när biodlare fångar en bisvärm.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.