Bisvärm

Bisvärm

Vad är en bisvärm?

En bisvärm är grunden till ett nytt bisamhälle. Honungsbin svärmar för att föröka sig. Det gamla bisamhällets drottning flyger i väg med många arbetsbin för att leta en ny boplats. De samlas i en klunga i t ex ett träd eller buske medan spejarbin letar efter en lämplig boplats.

Har du fått en bisvärm på tomten?

Försäkra dig först om att det verkligen är honungsbin. Jämför honungsbiet med ett getingar och andra insekter på bilderna nedan. Kontakta sedan din lokala biodlarförening eller lokala biodlare som brukar kunna hjälpa till att fånga bisvärmen. Observera att biodlare ej tar hand om getingar, humlor etc. utan endast honungsbin. se jämförelsen nedan.

Honungsbi förväxling

En film som visar hur det kan gå till när biodlare fångar en bisvärm.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling