Avläggare

Avläggare

Avläggare kallas det inom biodling när biodlare delar eller konstsvärmar bisamhällen med honungsbin. Avläggare görs för att få fler bisamhällen till den egna biodlingen eller förse blivande biodlare med bisamhällen. Men det är också ett bra sätt för biodlare att förhindra svärmning och därmed inte riskera att förlora delar av eller hela bisamhällen. Svärmceller i bisamhället visar deras vilja till förökning. Biodlaren skapar ett nytt bisamhälle, ger det nya samhället en bostad och slipper (förhoppningsvis) jaga svärmar i träd och buskar. Biodlare säger ibland “att göra avläggare”. Ett starkt bisamhälle delas till två avläggare eller fler. Avläggarna växer sedan till sig till att bli “vanliga” bisamhällen med full “bistyrka”. Genom att göra avläggare hålls även mängden varroakvalster nere i biodlingen. I en avläggaren saknas yngel under period och utan tillgång till yngel har varroakvalster svårare att föröka sig. Här nedan finns flera filmer där avläggare görs på olika sätt.

En film om avläggare – hur bisamhällen delas/konstsvärmas.

I den här filmen görs två avläggare i samma låda.

Här utökas två avläggare från en avdelad låda till egna lådor/bikupor.

I den här filmen delar biodlaren en 3-ramars avläggare.

Här görs en svärmkontroll och två avläggare i en låda.

Här kontrolleras avläggare.

Här utökas och stödfodras avläggare.

Här görs yngelkontroll och avläggare hos Göran Frick i Wermdö Skeppslags Biodlareförening.

Ove Friblad och Freddy Duwe från Tumbaortens Biodlareförening visar hur avläggare görs i en och samma bigård.

Här görs avläggare med odlade oparade bidrottningar i Huddingeortens Biodlareförening’s föreningsbigård.

En lektion i att göra avläggare, i biodlarkurs hos Huddingeortens Biodlareförening. Normalt sett ska kursdeltagarna vara närvarande på praktiska lektioner i kursen, men Corona/Covid19-restriktionerna gör att lektionen hålls i video-format.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Etiketter för Svensk Honung
En modern etikett för dig som säljer svensk Läs mer
Binas dans - Ringdans / Vippdans
Binas dans eller bidans kallas det när Läs mer
Arbetsbi - Arbetsbin - Arbetarbi
Arbetsbi eller arbetsbin är honungsbin i bisamhället som Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung