Avläggare

Avläggare

Avläggare kallas det inom biodling när biodlare delar bisamhällen. Avläggare görs för att få fler bisamhällen till den egna biodlingen, förhindra svärmning eller förse blivande biodlare med bisamhälen. Biodlaren säger “att göra avläggare”. Ett starkt bisamhälle delas till två avläggare eller fler. Avläggarna växer sedan till sig till att bli “vanliga” bisamhällen med full “bistyrka”.

En film om avläggare – hur bisamhällen delas/konstsvärmas.

I den här filmen görs två avläggare i samma låda.

I den här filmen delar biodlaren en 3-ramars avläggare.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube