Vårundersökning – Praktisk lektion för nybörjare

Nybörjarkurs i biodling – Lektion 6: Vårundersökning. På grund av restriktioner för Corona-pandemin hålls årets första praktiska lektion i biodling som en film i väntan på att biodlarna kan samlas i föreningsbigården igen. Här kontrolleras fyra bisamhällen och bottnar byts på bikuporna. Läs även sidorna 89-95 i boken Bin till nytta och nöje. Huddingeortens Biodlareförening ordnar årligen biodlingskurs via Studieförbundet Vuxenskolan med teoretiska och praktiska lektioner.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Vita
Vita Europe forskar, utvecklar, tillverkar och marknadsför Läs mer
Biväxter - Sälg (Salix caprea)
Blommor som kräver korspollinering för att befruktas Läs mer
Biväxter - Vintergäck (Eranthis hyemalis)
Vintergäck (Eranthis hyemalis) är en odlad art Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling