Försändningsbur

Försändningsbur - Tillsättningsbur -Utätningsbur

Försändningsbur använder biodlare för att transportera eller skicka bidrottningar med posten. Försändningsburar fungerar ofta även som utätningsbur / tillsättningsbur. Försändningsburar säljs hos biredskapsförsäljarna.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling