Bigång

Bigång / Bigången - Bikupa - Biodling

Bigång, kallas inom biodling, avståndet mellan bikupans ramar och bikupans insidor samt över eller under ramarna i bikupans lådor/sargar. Bigången är alltså utrymmet kring ramarna i bikupan där bina rör sig. Bigången är normalt sett cirka 8-10 mm. Är utrymmet större eller mindre än 8 mm bygger bina gärna igen det med propolis och bivax som då måste brytas isär när man tar upp och undersöker ramarna.

Avståndshållare (avståndsstift och avståndshylsor) säkerställer bigången mellan ramar, samt mellan ramar och sarg. Används inte avståndshållare så justeras avståndet för hand eller med hjälp av ett verktyg. Ibland placerar biodlare färre ramar i skattlådor. Det ökar avståndet mellan ramarna. Bina kompenserar det med att öka utbyggnaden av bivax i ramarna vilket underlättar avtäckning med avtäckningsmaskin eller avtäckningkniv.

I spärrgaller är bigången smalare för att hindra bidrottning och drönare att passera. Mellan bikupans botten och nedersta lådan kan utrymmet vara 10-30 mm. Under vintern kan utrymmet gärna ökas något för luftväxlingens skull. Överstigs ett högt utrymme i bibottnen under sommaren är det lämpligt att ha en byggspärr, som används på t.ex. Universalbotten. Biodlare kan också använda sig av en vändbar botten med sommar- och vinterläge, eller en enkel förhöjningsram, för att anpassa bigången till årstiden.

Bigången kan skilja sig aningen mellan olika fabrikat, ritningar och länder. Så rådet till blivande biodlare är att välja bikupor och ramar av samma fabrikat eller som är kompatibla med varandra. I Sverige är bigången i lådor/sargar på översidan på ramarna som standard, medan bigången i Sydeuropa oftast är på undersidan av ramarna. Dessa olika standarder kan inte kombineras med varandra utan att bigången anpassas med t.ex. lister.

Film om bigång.

Biodling

Läs mer om biodling

Kallbygge - Biodling
Kallbygge kallas det inom biodling när ramarna Läs mer
Rammått
HLS, Halv LS, Halv L-S eller 1/2 Läs mer
Skatteregler - Skatter - Biodling
I biodling ska allt överskott beskattas, oavsett Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Läs mer

error: