ALLT OM BIODLING
Bigång / Bigången - Bikupa - Biodling

Bigång

Bigång, kallas inom biodling, avståndet mellan bikupans ramar och bikupans insidor samt över eller under ramarna i bikupans lådor/sargar. Bigången är alltså utrymmet kring ramarna i bikupan där honungsbin rör sig.

Hur bred eller hög är en bigång?

Bigången är normalt sett cirka 8-10 mm. Är utrymmet större eller mindre än 8 mm bygger bina gärna igen det med propolis och bivax som då måste brytas isär när man tar upp och undersöker ramarna.

Film om bigång i bikupor.

Bigång mellan ramar samt ramar och sarg

Avståndshållare (avståndsstift och avståndshylsor) säkerställer bigången mellan ramar, samt mellan ramar och sarg. Används inte avståndshållare så justeras avståndet för hand eller med hjälp av ett verktyg.

Ibland placerar biodlare färre ramar i skattlådor. Det ökar avståndet mellan ramarna. Bina kompenserar det med att öka utbyggnaden av bivax i ramarna vilket underlättar avtäckning med avtäckningsmaskin eller avtäckningkniv.

Bigång i spärrgaller och bibottnar

I spärrgaller är bigången smalare för att hindra bidrottning och drönare att passera.

Mellan bikupans botten och nedersta lådan kan utrymmet vara 10-30 mm. Under vintern kan utrymmet gärna ökas något för luftväxlingens skull. Överstigs ett högt utrymme i bibottnen under sommaren är det lämpligt att ha en byggspärr, som används på t.ex. Universalbotten. Biodlare kan också använda sig av en vändbar botten med sommar- och vinterläge, eller en enkel förhöjningsram, för att anpassa bigången till årstiden.

Variationer för bigång i fabrikat och regioner

Bigången kan skilja sig aningen mellan olika fabrikat, ritningar och länder. Så rådet till blivande biodlare är att välja bikupor och ramar av samma fabrikat eller som är kompatibla med varandra.

I Sverige är bigången i lådor/sargar på översidan på ramarna som standard, medan bigången i Sydeuropa oftast är på undersidan av ramarna. Dessa olika standarder kan inte kombineras med varandra utan att bigången anpassas med t.ex. lister.

error: