Bigång

Bigång / Bigången - Bikupa - Biodling

Bigång kallas inom biodling avståndet mellan bikupans ramar och bikupans insidor samt över eller under ramarna i bikupans lådor. Bigången är alltså utrymmet kring ramarna i bikupan där bina rör sig. Bigången är normalt sett 8 mm. Bigången kan skilja sig mellan olika tillverkare och länder så rådet till blivande biodlare är att välja bikupor och ramar av samma fabrikat eller som är kompatibla med varandra. I Sverige är bigången i lådor/sargar på översidan på ramarna som standard, medan i Sydeuropa är bigången oftast på undersidan av ramarna. Dessa olika standarder ska inte kombineras med varandra.

Biodlingsföretagarna
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Vit näckros (Nymphaea alba)
Vit näckros (Nymphaea alba) är en flerårig Läs mer
Biväxter - Häckvicker (Vicia sepium)
Vicker, Vikrar eller Vickersäktet (Vicia spp.). I Sverige förekommer cirka Läs mer
Biväxter - Tall (Pinus sylvestris)
Tall (Pinus sylvestris) är ett stort träd Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
Svensk honung