Fodersaft

Rundlarv - Bilarv - Honungsbi

Fodersaft producerar bisamhällets arbetsbin av honung och pollen i sina körtlar. Fodersaften används till att mata yngel.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling