Skumning

Skumning av honung

Skumning av honung görs inom biodling vid honungshantering. Finsilad honung kan innehålla en hel del pollen- och mindre vaxpartiklar trots silning. Partiklarna stiger efter ett dygn upp till ytan i honungskärlet där de kan avlägsnas genom skumning med t.ex. en degskrapa och/eller plastfolie som läggs över ytan och sedan tas bort. När partiklarna avlägsnas följer skummet med och det kan användas inom t.ex. matlagning.

Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.