ALLT OM BIODLING
Presentationer - Nybörjarkurs i biodling | Bin till nytta och nöje

Presentationer för kursledare

Presentationer för dig som är kursledare och använder Bin till nytta och nöje som kursbok vid kurser i biodling. Presentationerna finns som PDF-filer och är anpassade till de sex teoretiska lektioner i kursplanen för Bin till nytta och nöje. Presentationerna är avsedda att användas som stöd till kursledaren med visning på projektor eller bildskärm i kurslokalen, i 4:3- eller 16:9-format för att passa olika skärmar.

Villkor för användning. Observera att all annan användning (än i biodlingskurser med boken Bin till nytta och nöje) som t.ex. kommersiella föreläsningar, publicering på internet, distribution eller redigering av presentationerna, text och bilder i utskrift, tryckt eller digital form inte är tillåten. Det går givetvis bra att sortera sidorna i en annan ordning om det passar ditt upplägg bättre det men ändra inte filerna vad gäller text, bilder, logotyper och copyright-information. Presentationerna tillhandahålls av ARTCOPY SWEDEN AB.Vill du använda innehållet i något annat sammanhang än biodlingskurser med Bin till nytta och nöje eller har synpunkter på förbättringar av kursmaterialet är du välkommen att kontakta oss.

För senaste uppdateringar av presentationerna se versions-nummer enligt listan nedan.

Presentationer i Standard-format 4:3

Presentationer i Widescreen-format 16:9

Kursplan för kursledare Nybörjarkurs i biodling
error: