ALLT OM BIODLING
Oalsyra - Varroabekämpning - Bihälsa

Oxalsyra

Oxalsyra är en karboxylsyra som används inom biodling för bekämpning av varroakvalster i bisamhällen med honungsbin.

Film där varroakvalster bekämpas i bisamhällena på hösten med oxalsyraförångare. Förångning av oxalsyrakristaller med oxalsyraförångare är en av de effektivaste metoder biodlare kan använda mot varroa.

När används oxalsyra för varroabekämpning?

Behandling av bisamhällen med oxalsyra utförs i första hand efter slutskattning av honung, under hösten när yngelsättningen och dragen avtagit.

Temperaturen kan vara kring 0-15°C, men är det minusgrader utomhus är det inte lämpligt att störa bina. I de flesta områden har bisamhällena varit yngelfria sedan oktober så det finns ingen anledning att låta varroakvalstren sitta kvar på bina längre än så. Vid kallare temperatur kan störningen av värmebalansen i biklungan vara direkt skadlig och i snödjupa trakter blir bikuporna svårtillgängliga.

Vid behov kan oxalsyrabehandling göras under våren efter rensningsflygning, innan yngelsättning och innan skattlådor placeras på bikupan.

Oxalsyrabehandling ska inte utföras på bisamhällen i bikupor under tider då skattlådor används för honungsskörd. På avläggare utan ramar för honungsskörd kan dock behandling göras sommartid vid behov.

Hur används oxalsyra för varroabekämpning?

Oxalsyra kan appliceras på följande olika sätt:

 • Droppning av oxalsyralösning, med doseringsspruta i bigångarna mellan ramarna.
 • Sprayning av oxalsyralösning, med blomspruta på ramarna.
 • Förångning av oxalsyrakristaller med oxalsyraförångare, med fördel upptill på ramarna i den översta lådan.

Viktigt vid användning av oxalsyra

 • Följ aktuella regler för behandling av livsmedelsproducerande djur, se Jordbruksverkets webbplats.
 • Följ Jordbruksverkets rekommendationer om du blandar egen oxalsyralösning.
 • Används oxalsyralösning rekommenderas att lösningen tillblandas och används direkt eftersom oxalsyralösning förvarad i rumstemperatur kan bli giftig för honungsbin.

Använd skyddsutrustning

 • Följ fabrikatets säkerhetsanvisningar för hantering och förvaring av oxalsyra.
 • Oxalsyra orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 • Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd.
 • Använd helmask eller halvmask för att skydda luftvägar vid förångning eller sprayning.
 • Hantera och rengör skyddsutrustning och redskap med tanke på rester av oxalsyra.

Kan oxalsyra påverka honung?

Oxalsyra har använts mot varroakvalster sedan 1980-talet. Behandlingen kan leda till något ökade halter av oxalsyra i honung. Undersökningar av honung i Tyskland och England visar att dessa ligger inom området naturligt förekommande koncentrationer vid både förångning och droppmetoden.

Var säljs oxalsyra och redskap?

Oxalsyra i kristallform säljs hos vissa biredskapsbutiker och inom bygghandeln. Doseringssprutor, blomsprutor eller oxalsyraförångare för varroabekämpning säljs hos biredskapsbutikerna och deras eventuella återförsäljare.

Följ oss

Sveriges populäraste sajt om biodling. Här finns allt du behöver veta för att bli en bättre biodlare.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: