Förgiftning

Bidöd -Bidöden - Bihälsa - Honungsbi

Förgiftningar som drabbar bisamhällen kan förorsakas av bekämpningsmedel i trädgårdar, jord- och skogsbruk samt överdosering av preparat som används vid t.ex. varroabekämpning.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling