Binas doftspråk

Honungsbin - Doftspråk

Bina luktar med hjälp av antennerna. Dels för att söka reda på näringskällor, dels för kommunikation i bisamhället. Feromoner används i bisamhället på ett sätt så att man kan betrakta det som ett doftspråk.

Läs mer om bin och biodling i boken Bin till nytta och nöje.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling