Vildbygge

Vildbygge

Vildbygge kallas vaxbygge som bina placerar utanför ramarna, mellan skattlådor eller i andra tomrum i bostaden (bikupan).

Läs mer om biodling i boken Bin till nytta och nöje.

Läs mer om biodling