ALLT OM BIODLING
Kakfast - Honungsbin -Biodling

Bifoder / Foder

Foder eller bifoder är inom biodling en beteckning på honung eller socker i någon form som tjänar som mat för bisamhällen med honungsbin. 

Honungsramar som bifoder

Ett bisamhälle ska under sommarhalvåret ha minst tio honungsramar som foder. Honungramarna består av binas eget samlade foder. Biodlaren kan också spara täckta ramar att använda till stödfodring, drivfodring eller invintring.

Sockerlösning som bifoder

Under sommaren ges socker endast som stödfodring eller drivfoder om bisamhället helt saknar mat eller är under uppbyggnad som t.ex. avläggare eller paketbin.

Sockerlösning kan vid behov ges som vinterfoder till bisamhällen inför vinterhalvåret för att övervintra bisamhällen. Vid invintring kan sockerlösning som foder fylla upp ett bisamhälles eget lager av honung och pollen, och/eller helt ersätta honung och pollen.

Färdigt bifoder i form av sockerlösning eler foderdeg säljs inom biredskapshandeln.

Bara nektar och söta växtsafter får utgöra källa till honung

Bifoder i form av socker ges aldrig till ett bisamhälle under sommaren då honung ska skördas, detta eftersom socker inte accepteras som källa till det som ska skördas som honung. Bara nektar och söta växtsafter får utgöra källa till honung.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: