Avdelningslucka

Avdelningslucka - Biredskap - Biodling

Avdelningslucka är ett biredskap som används inom biodling, för att göra två avläggare i en låda/sarg till bikupa. Fördelar med två avläggare i en låda är att det är smidigt och avläggarna kan enkelt förenas vid behov. Bilden ovan visar en avdelningslucka med skjutbar list på en avläggarbotten.

Avläggarbotten är en enkel botten för att skapa fluster på båda sidorna om avdelningsluckan, om bikupans botten (som avläggarna skall placeras i), bara har fluster på ena sidan. En del bottnar till bikupor har dock fluster på två sidor och då behövs inte avläggarbotten. Den skjutbara listen tätar utrymmet mellan avläggarna i bottnen. Dessutom behöver små klossar skäras eller täljas för att täta utrymmet vid rambärarlisterna som avdelningsluckan hänger i. Avdelningsluckor säljs hos biredskapsförsäljare.

Film som visar hur två avläggare görs i samma låda med avdelningslucka.

En till film där avdelningslucka används i slutet på videon.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Kaktång - Biredskap - Biodling
Kaktång är ett biredskap som kan underlätta biodlarens arbete Läs mer
Biväxter - Älggräs (Filipendula ulmaria)
Älggräs (Filipendula ulmaria) är en storväxt ört som är vanlig i Läs mer
Tak till bikupa - Bkupor - Biodling
Taket på en bikupa som används inom biodling Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung