Nosema

Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling

Nosema apis är ett spordjur som angriper och förstör det vuxna honungsbiets tarmceller, vilket orsakar utsot.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling