Nosema

Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling

Nosema apis är ett spordjur som angriper och förstör det vuxna honungsbiets tarmceller, vilket orsakar utsot.

Läs mer om biodling