Trådspännare

Trådspännare - Biredskap - Biodling

Trådspännare eller trådsträckare är ett biredskap som används inom biodling för att spänna eller sträcka slapp eller lös kaktråd vid trådning av ramar till bikupor. Med en spänd kaktråd blir det lättare att smälta in vaxmellanväggen i ramen. Kuggade hjul på trådspännaren veckar kaktråden så att den blir spänd mellan ramens ramlister. Trådspännare skall inte användas för mycket, d.v.s. kaktråden skall inte spännas för kraftig, för då kan ramlisterna klämas ihop och båga sig. En bågad ram kan skapa onödigt höga bigångar med vildbygge som följd. Ungefär två till tre drag med trådspännaren brukar räcka för att spänna kaktråden. Trådspännare i olika utförande säljs hos biredskapsförsäljare. Till vissa modeller av trådspännare säljs kugghjulen som reservdelar om de slits ut med tiden.

Film som visar tre olika trådspännare med samma funktion. Det som kan skilja mellan olika trådspännare är greppet och grovleken på kugghjulen.

Biodling

Läs mer om biodling

Svält - Bisamhälle, Honungsbin, Biodling
Svält kan drabba bisamhällen med honungsbin i biodlingar särskilt Läs mer
Honungstappning
Medelskörden av honung för biodlare i Sverige är Läs mer
Oscar Gustafsson Biredskap
Oscar Gustafsson Biredskap (OGT) sålde under 126 Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

ALLT OM BIODLING™ copyright © ARTCOPY SWEDEN AB. Innehållet är juridiskt skyddat och får ej kopieras eller digitalt överföras till andra innehållsägare. Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.   Läs mer

error: