Vinterklot

Vinterklot - Bisamhälle - Biodling

Vinterklot kallas det inom biodling när honungsbin drar sig samman i bikupan, när temperaturen sjunker under vintern. Biodlare brukar säga att “bina går i vinterklot”.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Biväxter - Hästhov / Tussilago (Tussilago farfara)
Hästhov eller Tussilago (Tussilago farfara) är vanlig i södra Läs mer
Trådspännare - Biredskap - Biodling
Trådspännare är ett biredskap som används inom Läs mer
Fasettöga - Honungsbi
Fasettöga är en typ av ögon som förekommer hos honungsbin, Läs mer