Vinterklot

Vinterklot - Bisamhälle - Biodling

Vinterklot kallas det inom biodling när honungsbin drar sig samman i bikupan, när temperaturen sjunker under vintern. Biodlare brukar säga att “bina går i vinterklot”.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Instagram

Instagram has returned empty data. Please check your username/hashtag.