Bihälsa

Bihälsa

Bihälsa är ett begrepp för hälsa hos honungsbin. Tama bisamhällen är beroende av biodlarens skötsel. Biodlare ska se till att bisamhällen har uppställningsplatser med tillgång till vatten och en varierad näring i form av olika växter; blommor, träd och buskar som ger både nektar och pollen. Det ger livskraftiga bin.

Våra husdjur stänger vi in i stallar, matar dem och ser till deras hälsa för att de ska producera mat till oss. Bin räknas också till husdjur men kan inte behandlas på samma sätt. De behöver sin frihet, sitt fria val i födosök. Biodlingen ska anpassas till naturliga förutsättningar som klimat, terräng, funktionella kupkonstruktioner och stödjas av biodlarens strävan för en levande miljö.

Det finns tyvärr en hel del sjukdomar och skadegörare som kan drabba bisamhället. Bisamhället kan också ta skada av förgiftningar förorsakade av bekämpningsmedel i trädgårdar, jord- och skogsbruk eller överdosering vid t.ex. varroabekämpningBisjukdomslagen innehåller föreskrifter som säger att biodlaren är skyldig att anmäla misstanke om bisjukdom som omfattas av lagen. För närvarande gäller lagen för yngelröta, varroakvalster, trakékvalster, tropilaelapskvalster samt lilla kupskalbaggen.

Sjukdomar och parasiter med följdsjukdomar som kan drabba bisamhället
Utöver sjukdomar och parasiter kan bina drabbas av skadegörare som t.ex.

Viltskadecenter har broschyrer för den som har biodling i björnområden:

För mer information om bihälsa kan du läsa boken Bin till nytta och nöje samt Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhället. Prof. Bengt Nilhgård skriver mycket läsvärt om gifter och deras effekter på Ringsjöortens Biodlareförenings webbplats.

Lasse Hellander berättar med ett hollistiskt perspektiv om situationen i världen, om biodlingen och de hot och möjligheter som vi står inför.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Ålandsrot (Inula helenium)
Ålandsrot (Inula helenium) är en gammal medicinalväxt som fortfarande odlas Läs mer
Biväxter - Lönn (Acer platanoides)
Lönn (Acer platanoides) är ett träd som kan bli 30 Läs mer
Biväxter - Röllika / rölleka (Achillea millefolium)
Röllika eller rölleka (Achillea millefolium) är en ört som är mycket Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung