Biodlingskalender: Juni

Biodlingskalender - Juni
Biodlingskalender - Juni

Tiden för utökning av dina bisamhällen är nu. Det gör du genom att göra avläggare. Om ditt samhälle vill svärma och matar larver i drottningceller gör du på följande sätt. Flytta ramarna från yngelrummet med ungbina till en ny bikupa. Den nya kupan kommer ju att sakna dragbin och kan riskera att svälta. Enklast är därför att du delar honungsramarna i skattlådan med avläggaren. Resten fyller du ut med ramar med vaxmellanväggar.

I den gamla bikupan stannar bidrottningen som får behålla en av yngelramarna. Fyll ut med fint utbyggda ramar som får bli hennes nya yngelrum. Alla dragbin stannar ju i den gamla kupan och har förhoppningsvis mist lusten att svärma. De får dessutom mellanväggar i halva skattlådan att bygga ut.

Den nya kupan får drottningcellerna. Du kan riva alla utom de största. När en bidrottning är kläckt dödar hon oftast drottningarna i resten av cellerna. Du bör placera nya kupan minst 3-4 meter från den gamla och helst med flustret år ett annat väderstreck. De flesta dragbin kommer att flyga hem till modersamhället.

Svärmar ett bisamhälle ska biodlaren försöka fånga den, i t.ex. en låda eller hink och hälla en ny låda/kupa med ramar. Det gamla bisamhället har i regel en ny bidrottning på gång.

Nu kan biodlaren äntligen klippa gräsmattan när maskrosorna har blommat över. Förhoppningsvis blir det rikt med vitklöver därefter.

Viktiga dragväxter i juni är t.ex.: Hallon, Kastanj, Rönn, Vitklöver, Raps, Skvattram, Benved.

Lektion i utökning hos Huddingeortens Biodlareförening.

Yngelkontroll och första skattlådan på bikupor från olika leverantörer.

Första skattlådan – en introduktion.

Vad är en drottningcell, visecell eller svärmcell?

Avläggare – en introduktionsfilm.

En lektion i att göra avläggare hos Huddinge BF.

Avläggare i samma bigård hos Tumbaortens BF.

Yngelkontroll och avläggare hos Göran Frick.

Svärmkontroll och två avläggare i en låda.

En avläggare kontrolleras.

En avläggare delas.

Två avläggare i samma låda med avdelningslucka.

Utökning och stödfodring av avläggare.

Om hur en bisvärm fångas.

Introduktion till andra skattlådan.

Längre version av att sätta andra skattlådan på bikupor.

I jorbrukslandskap kan oljeväxter som raps ge en riklig honungsskörd.

Ove på Bihålan berättar om att ha bisamhällen på rapsdrag.

Klöver tillhör också de bästa dragväxterna under juni.

Blommande vildhallon på t.ex. hyggen kan ge ett bra drag under juni månad.

Att göra i juni

Läs mer om biåret i Biodlingskalendern.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Vaxlock - Cellock - Bivax
Byggbi eller byggbin är en del av det Läs mer
Avtäckning
Avtäckning är ett begrepp som används inom Läs mer
Biväxter - Krollilja (Lilium martagon)
Krollilja (Lilium martagon) är en art i familjen liljeväxter som odlas som prydnadsväxt Läs mer

Läs mer om biodling