Biodlingskalender: Juni

Biodlingskalender - Juni

Tiden för utökning av dina bisamhällen är nu. Det gör du genom att göra avläggare. Om ditt samhälle vill svärma och matar larver i drottningceller gör du på följande sätt. Flytta ramarna från yngelrummet med ungbina till en ny bikupa. Den nya kupan kommer ju att sakna dragbin och kan riskera att svälta. Enklast är därför att du delar honungsramarna i skattlådan med avläggaren. Resten fyller du ut med ramar med vaxmellanväggar.

I den gamla bikupan stannar bidrottningen som får behålla en av yngelramarna. Fyll ut med fint utbyggda ramar som får bli hennes nya yngelrum. Alla dragbin stannar ju i den gamla kupan och har förhoppningsvis mist lusten att svärma. De får dessutom mellanväggar i halva skattlådan att bygga ut.

Den nya kupan får drottningcellerna. Du kan riva alla utom de största. När en bidrottning är kläckt dödar hon oftast drottningarna i resten av cellerna. Du bör placera nya kupan minst 3-4 meter från den gamla och helst med flustret år ett annat väderstreck. De flesta dragbin kommer att flyga hem till modersamhället.

Svärmar ett bisamhälle ska biodlaren försöka fånga den, i t.ex. en låda eller hink och hälla en ny låda/kupa med ramar. Det gamla bisamhället har i regel en ny bidrottning på gång.

Nu kan biodlaren äntligen klippa gräsmattan när maskrosorna har blommat över. Förhoppningsvis blir det rikt med vitklöver därefter.

Viktiga dragväxter i juni kan t.ex. vara: Hallon, Kastanj, Rönn, Vitklöver, Raps, Skvattram, Benved.

Att göra i juni

Läs mer om biåret i Biodlingskalendern.

Lektion i utökning hos Huddingeortens Biodlareförening.

Yngelkontroll och första skattlådan på bikupor från olika leverantörer.

Första skattlådan – en introduktion.

Vad är en drottningcell, visecell eller svärmcell?

Avläggare – en introduktionsfilm.

En lektion i att göra avläggare hos Huddingeortens Biodlareförening.

Avläggare i samma bigård hos Tumbaortens Biodlareförening.

Yngelkontroll och avläggare hos Göran Frick, Wermdö Skeppslags Biodlareförening.

Svärmkontroll och två avläggare i en låda.

En avläggare kontrolleras.

En avläggare delas.

Två avläggare i samma låda med avdelningslucka.

Utökning och stödfodring av avläggare.

Introduktion till vad en bisvärm är och hur den kan fångas.

Om hur en bisvärm fångas.

Introduktion till andra skattlådan.

Längre version av att sätta andra skattlådan på bikupor.

I jorbrukslandskap kan oljeväxter som raps ge en riklig honungsskörd.

Ove på Bihålan berättar om att ha bisamhällen på rapsdrag.

Klöver tillhör också de bästa dragväxterna under juni.

Blommande vildhallon på t.ex. hyggen kan ge ett bra drag under juni månad.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Biväxter - Dagögon (Heliopsis spp.)
Dagögon eller Dagöga (Heliopsis spp.) är en Läs mer
Biväxter - Martornar (Eryngium spp.)
Martornssläktet eller Martornar (Eryngium spp.) är ett släkte inom familjen flockblommiga växter. Martonar har Läs mer
Avtäckningskniv - Biredskap - Biodling
Avtäckningskniv är ett biredskap som används inom Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling