Honungsburkar

Honungsburkar - Honungsburk - Honungsglas

Honungsburkar, honungsglas eller honungsförpackningar används inom biodling för att förpacka, förvara och sälja honung i. Honungsburkar finns i olika storlekar och material som glas eller plast. Det finns även lock i olika färger, flaskor för nyslungad, flytande eller värmebehandlad honung, samt burkar för bivaxsalva, bivaxcerat eller bipollen.

Under lång tid var 700 grams glasburk den vanligaste storleken på honungsburkar i Sverige. I takt med att hushållen har blivit mindre är 500 gram den vanligaste storleken nuförtiden. Större glasburkar och hinkar efterfrågas fortfarande hos en del storkonsumenter och restauranger. Mindre storlekar på honungsburkar lämpar sig bra för små partier av sorthonung, indivinduellt eller i flertal i presentförpackningar. Man kan säga att mindre honungsförpackningar ger högre kilopris för honungen, men det blir också mer mer burkar att tappa, locka och etikettera för biodlaren. Har biodlaren fått en liten honungsskörd kan mindre honungsburkar vara ett sätt att kompensera eventuell förlust, som alternativ till prishöjning.

Hobbybiodlare kan utan problem återanvända burkar och lock för eget bruk men skall honungen säljas krävs industriella diskmaskiner och därför måste förpackningar återvinnas enligt livsmedelsregler.

När biodlare väljer storlek/storlekar på honungsburk bör denne fundera på:

  • Vad efterfrågar kunderna?
  • Passar en storlek av honungsetiketter på alla storlekar av honungsburkar?
  • Finns passande kartonger till lagring och transport?
  • Fungerar storleken med eventuell tappmaskin?

Honungsburkar och andra förpackningar säljs hos biredskapsförsäljare. Oftast säljs glasburkar inplastade på brickor. Biodlare kan samarbeta och köpa tillsammans på pall för att få ett bättre styckepris.

En film om vanligt förekommande honungsburkar.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

BBWear - Beekeeping Clothing
BBWear är en biredskapsförsäljare i England. www.bbwear.co.uk Läs mer
Biprodukter - Bikupeprodukter - Biodlingsprodukter
Apiterapi innebär att av sjukdomar, krämpor och fysiska Läs mer
Biväxter - Strävklint (Centaurea dealbata)
Strävklint (Centaurea dealbata) är bra som rabattväxt och Läs mer