Så bygger du ett insektshotell

Att bygga ett bostad för solitärbin och andra pollinerande insekter är inte svårare än att borra några hål i en bit trä eller bunta ihop några bambupinnar. Här är några varianter på biholkar, bibatterier, insektshotell och bihotell. Ge dina pollinerande vänner bra boplaser och skapa en levande trädgård. Placera biholkar, bibatterier och bihotell i soligt läge i trädgården eller kring odlingar med insektspollinerad gröda. Tänk på att många vildbin bor i sandiga, soliga slänter. Så anlägg gärna en sandig slänt för att även gynna dessa insekter. Dom här exemplen är för dig som vill ha något dekorativt att titta på. Men du kan lika gärna lägga död ved, slåtter, löv, sand, sten och trädgårdsavfall på hög någon stans i trädgården. Då blir det förr eller senare också boplatser för olika djur.

Insektshotell av trästock

Bibatteri/biholk av trästock.

Insektshotell av trä. Borra några hål i en bit massivt trä. Borra inte rakt igenom hela brädbiten, hålen ska vara cirka 5-10 centimeter djupa. Använd olika tjocklekar på borr,  3-13 mm för att passa olika arter av bin.

Insektshotell av vass

Bibatteri av vass.

Bibatteri av vass. Bunta ihop vass eller bamburör med ståltråd eller snöre. Vassen har kort hållbarhet och placeras med fördel i ett insektshotell.

Biholk av trä

Klassisk biholk av trä.

Biholk av trä. En biholk som ser ut som en klassisk fågelholk. Här har en gammal staketstolpe fått nytt liv som bibostad. Ju hårdare träslag desto bättre. Med lite rödfärg och tjärpapp på taket blir den en trevlig prydnad i trädgården. Se en film om hur du bygger en biholk.

Bibatteri / biholk av vedträ

Bibatteri av vedträ

Bibatteri av vedträ. Borra några vedträn på sidorna och bunta ihop med snöre eller buntband.

Biholk - Vedträ - Insektshotell

En pytteliten biholk av ett klyvet vedträ.

Liten biholk av vedträ. Ett kvarts kluvet vedträ med tak och lite tjärpapp på.

Bibatteri av bambu

Bibatteri av bambu

Bibatteri av bamburpinnar hopbuntade med buntband eller snöre. Såga bambun i 10-20 cm längder och se till att det finns en tvärvägg i mitten så att det inte är hål rakt igenom. Se en film om hur du bygger bibatterier.

Biholk av bamburör med tak

Bibatteri med regnskydd.

Bibatteri av bambupinnar med trätak. Fäst buntade bamburör i ett L-format tak.

Insektshotell - Bihotell - Vildbihotell

Insektshotell för olika pollinatörer.

Insektshotell ger boplatser åt olika sorter pollinatörer. Ett enkelt sätt att bygga insektshotell på är t.ex. att använda en gammal hylla. Hyllor och lådor säljs billigt på seconhand-affärer om man inte har någon stående i garaget, förrådet eller på vinden. Här har hyllans olika hyllor och fack skapas boplatser för olika insekter med borrade träbitar, bambupinnar, vas, ull, mossa, småpinnar, kottar mm. Ett finmaskigt metallnät häftas med häftpistol på framsidan för att hålla innehållet på plats och som skydd mot fåglar. Se en film om hur du bygger ett insekthotell.

Vildbi i biholk / bihotell

Ett solitärbi rensar städar ett av rummen i en biholk.

Biholk - Murarbi - Insektshotell

Så här kan det se ut när ett solitärbi har lagt ägg och murat igen ingången.

Skötsel. Du behöver inte rensa håligheter, det sköter insekterna löpande. Materialet kan bytas ut om t.ex. trä spricker för mycket. Bränn i så fall i kamin om det är byggt och målat i naturmaterial och bygg nytt igen.

Se filmer om hur du bygger biholk, bibatteri eller insektshotell

Läs mer bin och pollinering

Läs mer om insekternas pollineringsarbete i Bin till nytta och nöjeSe lista med biväxter
Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Bisamhället
Städbi kallas arbetsbin i bisamhället som rensar bikupan från Läs mer
Parningssamhälle - Bisamhälle - Biodling
Parningssamhälle är ett litet bisamhälle skapat av biodlaren Läs mer
Honungstappning
Direkttappa eller direkttappning kallas det inom biodling Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung

Nyhetsinlägg om biodling