ALLT OM BIODLING
Så bygger du ett insektshotell

Så bygger du biholkar, bibatterier och insektshotell

Att bygga ett bostad för solitärbin och andra pollinerande insekter är inte svårare än att borra några hål i en bit trä eller bunta ihop några bambupinnar. Här är några varianter på biholkar, bibatterier, insektshotell och bihotell. 

Ge dina pollinerande vänner bra boplaser och skapa en levande trädgård. Placera biholkar, bibatterier och bihotell i soligt läge i trädgården eller kring odlingar med insektspollinerad gröda. Tänk på att många vildbin bor i sandiga, soliga slänter. Så anlägg gärna lite öppen och sandig mark för att även gynna dessa insekter. Dom här exemplen nedan är för dig som vill ha något dekorativt att titta på. Du kan dock lika gärna lägga död ved, slåtter, halmbalar, löv, sand, sten och trädgårdsavfall på hög någon stans i trädgården eller markerna. Då blir det förr eller senare också boplatser för olika insekter. Men en fördel med insekthotell och biholkar är att det blir lättare att se när bina använder bostaden.

Insektshotell av trästock
Bibatteri/biholk av trästock.

Insektshotell av trä. Borra några hål i en bit massivt trä. Borra inte rakt igenom hela brädbiten, hålen ska vara cirka 5-10 centimeter djupa. Använd olika tjocklekar på borr,  3-13 mm för att passa olika arter av bin.

Insektshotell av vass
Bibatteri av vass.

Bibatteri av vass. Bunta ihop vass eller bamburör med ståltråd eller snöre. Vassen har kort hållbarhet och placeras med fördel i ett insektshotell.

Biholk av trä
Klassisk biholk av trä.

Biholk av trä. En biholk som ser ut som en klassisk fågelholk. Här har en gammal staketstolpe fått nytt liv som bibostad. Ju hårdare träslag desto bättre. Med lite rödfärg och tjärpapp på taket blir den en trevlig prydnad i trädgården. Se en film om hur du bygger en biholk.

Bibatteri / biholk av vedträ
Bibatteri av vedträ

Bibatteri av vedträ. Borra några vedträn på sidorna och bunta ihop med snöre eller buntband.

Biholk - Vedträ - Insektshotell
En pytteliten biholk av ett klyvet vedträ.

Liten biholk av vedträ. Ett kvarts kluvet vedträ med tak och lite tjärpapp på.

Bibatteri av bambu
Bibatteri av bambu

Bibatteri av bamburpinnar hopbuntade med buntband eller snöre. Såga bambun i 10-20 cm längder och se till att det finns en tvärvägg i mitten så att det inte är hål rakt igenom. Se en film om hur du bygger bibatterier.

Biholk av bamburör med tak
Bibatteri med regnskydd.

Bibatteri av bambupinnar med trätak. Fäst buntade bamburör i ett L-format tak.

Insektshotell - Bihotell - Vildbihotell
Insektshotell för olika pollinatörer.

Insektshotell ger boplatser åt olika sorter pollinatörer. Ett enkelt sätt att bygga insektshotell på är t.ex. att använda en gammal hylla. Hyllor och lådor säljs billigt på seconhand-affärer om man inte har någon stående i garaget, förrådet eller på vinden. Här har hyllans olika hyllor och fack skapas boplatser för olika insekter med borrade träbitar, bambupinnar, vas, ull, mossa, småpinnar, kottar mm. Ett finmaskigt metallnät häftas med häftpistol på framsidan för att hålla innehållet på plats och som skydd mot fåglar. Se en film om hur du bygger ett insekthotell.

Vildbi i biholk / bihotell
Ett solitärbi städar ett av rummen i en biholk.
Biholk - Murarbi - Insektshotell
Så här kan det se ut när ett solitärbi har lagt ägg och murat igen ingången.

Skötsel av insektshotell

Du behöver inte rensa eller rengöra boplatser som hål etc, det sköter insekterna löpande. Underhåll exteriör som du gör för en fågelholk vid behov. Tak på insektshotell förlänger livslängden. Materialet kan bytas ut om t.ex. trä spricker för mycket. Bränn i kamin eller kompostera om det är byggt och målat i naturmaterial och bygg nytt igen.

Se filmer om hur du bygger biholk, bibatteri eller insektshotell

Läs mer bin och pollinering

Läs mer om insekternas pollineringsarbete i Bin till nytta och nöjeSe lista med biväxter
error: