ALLT OM BIODLING
Trågkupa

Trågkupa

Trågkupan är en stationär bikupa med plats för 16-20 ramar i yngelrummet. Ovanpå detta ställs 2 eller 3 skattlådor. Trågkupor har ofta två fluster vilket gör att det går att invintra en avläggare bakom modersamhället. Konstruktionen i trågkupor brukar vara kraftig med med ett skyddande skal eller ytterhus i traditionell trästil med iosolerade lådor på insidan.

Trågkupor byggs oftast på egen hand efter äldre ritningar men vissa biredskapsförsäljare säljer nytillverkade trågkupor. Trågkupor är till storleken större än sina syskon som kallas vandringskupor. Trågkupans vikt är också tung, den är ämnad att användas stationärt och är ingen lätt bikupa att flytta runt i bigården eller mellan dragplatser.

En nytillverkad trågkupa kostar som en mindre friggebod, men tillverkar biodlaren trågkupan på egen hand av spillvirke kan den bli hur billig som helst bortsett från arbetstiden.

error: