ALLT OM BIODLING
Biodling - Stöld och skadegörelse

Stöld av bisamhällen

Stöld av bisamhällen är mycket vanligt utomlands och blir tyvärr vanligare även i Sverige. Till exempel bestals en biodlare på 58 bisamhällen i Teckomatorp och 53 samhällen i Alnarp. En användare på SBR´s forum skriver att han bestulits på 9 bisamhällenHuddingeortens biodlareförening har blivit av med kupor flera gånger i föreningsbigården. 250 kg honung stals från en källare i Nybro. Listan blir längre för varje år (se här för att se fler omskrivna kupstölder). Även vi (ALLT OM BIODLING) är drabbade då en grönmålad Töreboda EPS-kupa på en låda med specialbyggt tak med tjärpapp stals under hösten 2015. Bikupan syns i denna film.

Det är troligen personer med biodlingserfarenhet som utför stölderna eftersom ingen okunnig har användning av bisamhällen och kan hantera bin. Det är ett trist faktum att oseriösa biodlare inte tvekar att stjäla bisamhällen. I fall där större mängder bikupor stjäls krävs lastbil, truck, lokaler och mark för att placera eller processa materialet. Så det är i dessa fall organiserade brottslighet, som drabbar svenska biodlare, likt det svenska samhället i övrigt. Mycket troligt att det rör sig om internationella ligor inriktade på svenskt lantbruk när det rörs sig om så många bikupor.

En typ utav stöld som också förekommer, där biodlare garanterat inte är inblandade, är då bikupor olovligen plockskattas på enstaka ramar under vintermånaderna. Det är ett tecken på okunskap hos tjuvarna eftersom det i de flesta fall är socker i vaxkakorna, d.v.s. vinterfoder. Dumtjuven sitter då hemma, myser i vintermörkret framför brasan och kalasar på socker i en vaxkaka, i tron att här har jag minsann sparat en peng och fått gratis, äkta honung.

Vandalisering av bikupor förorsakad av människor såväl som björnar, fåglar eller grävling förkommer också. När människor vandaliserar bikupor kan man misstänka att det rör sig om omdömeslösa ungdomar, konkurrerande biodlare eller grannar som inte gillar honungsbin. Hård vind kan också orsaka välta bikupor som lätt kan mistas för skadegörelse, särskilt om vilda djur har kalasat på det exponerade bisamhället. Så biodlaren bör alltid se till att bikuporna är spända med spännband runt en stabil bibänk.

Bikupa stulen
Stöd av bin är skamligt. Inte sällan är det nybörjare som drabbas. En nybörjare köpte 3 bisamhällen i början av sommaren och blev bestulen på samtliga. Till och med vintermaten som består av socker stjäl man ur kupan. Bilden visar en kupa som står på nergrävda plintar försedd med kedja och hänglås. Bedrövligt att bikupor ska behöva sådant fängsel men vad gör man mot girigheten?
Förebyggande av stölder och skadegörelse
  • Grannsamverkan. Det är en fördel att placera bigårdar i närheten av människors bostäder och tillsyn men dessa platser är inte alltid tillgängliga eller de bästa dragplatserna för honungsbin.
  • Spännband och fixering av bikupor minskar risken att de faller isär om de välts av vind, djur eller människor.
  • Staket, lås och bom. Staket eller stängsel ger ett lätt skydd mot vilda djur, husdjur och nyfikna människor. Likt i områden med björn kan en bipaviljong i form av en låst container effektivt förhindra stöld och skadegörelse. Privata infartsvägar till uppställningsplatser kan skyddas med låst bom så att fordon inte kan köras fram till bikuporna.
  • Stöldmärkning med brännstämpel är en bra början. Bränd personlig märkning gör bikupor och ramar mindre attraktivt för tjuvarna att stjäla, använda eller sälja vidare. Målad märkning på bikupornas utsidor visar tydligt vem biodlingen tillhör. DNA-märkning kan kanske avskräcka ytterligare men känns lite överdrivet.
  • Övervakningskameror för utomhusbruk är effektivt på den egna tomten om bigården är nära bostaden. När du använder kameraövervakning på din tomt/mark skall du informera allmänheten med en skylt, vilket också verkar avskräckande för tjuven.
  • Åtelkameror kan skicka bilder/filmer via mail eller mms om någon rör sig i bigården. Kan vara praktiskt i utbigårdar långt ute i naturen och där el inte finns tillgängligt.
  • Spårnings-utrustning kan vara en bra investering särskilt i stora biodlingar. GPS- eller NFC-trackers kan sända meddelande till biodlaren om bikuporna flyttas. Det kan räcka med en dold spårarningsenhet i en bikupa per bigård. Det finns speciallösningar för biodling, som till exempel Beehive GPS Tracker, Apisafe GPS Tracker, QGPS Hive Theft Tracking, BeeGuard med flera. Små diskreta NFC-trackers typ AirTag gör spårning tillgängligt för alla biodlare.

Tekniska lösningar kan vara dyra investeringar för den småskaliga biodlaren men är mer eller mindre ett måste för större biodlingar eftersom bisamhällena ofta står obevakade i naturen. Någon form av stöldmärkning, kameraövervakning, trackers och varningsskyltar bör ha goda avskräckande effekter. Använder biodlaren kameror så blir det ju även intressant att se djurlivet i trädgården, bigården eller sommarstället när man inte är på plats.

Apisafe GPS Tracker
Apisafe GPS Tracker – exempel på GPS tracker att placera i bikupor. Foto: Lyson.
Burrel Åtelkamera
Exempel på åtelkamera för att övervaka bigårdar på avlägsna platser. Foto Burrel.
Utomhuskamera
Exempel på övervakningskamera för utomhusbruk och med dag/natt-funktion. Foto D-link.
Stöldmärkning med brännstämpel
Exempel på brännstämpel för stöldmärkning av bikupans delar. Foto Hammargrens stämplar.
error: