ALLT OM BIODLING
Skattlåda

Skattlåda

Skattlåda kallas inom biodling en låda, i en bikupa av uppstaplingsmodell, där honungsbin lagrar honung i ramar. Namnet kommer av att biodlarenskattar”, alltså tar en del av honungen när den är mogen. En skattlåda skiljer sig normalt sett inte mot övriga lådor i bikupan utan lådan namnges efter vad den för tillfället används till.

För att hindra bidrottningen från att lägga ägg i skattlådans honungsramar används spärrgaller under den nedersta skattlådan. En skattlåda med tomma ramar ställs på bikupans yngelrum inför sommarens drag. När en skattlåda är full sätts en ny tom skattlåda närmast yngelrummet och den fulla sätts överst. Att stapla för många skattlådor rekommenderas inte för biodlarens ryggs skull.

De fulla skattlådorna skördas med bitömmarebotten som placeras under den fulla skattlådan, eller plockskattning och borstning. Skattlådor säljs som låda, skattlåda eller sarg hos biredskapsbutiker om inte biodlaren tillverkar egna.

Den här filmen visar hur bikuporna i bigården får sina första skattlådor.

Hur det kan gå till när biodlaren sätter till den andra skattlådan på bikuporna.

Biodlare Johann gör yngelkontroll och sätter första skattlådan på bikuporna i bigården.

En film om hur spikade skattlådor monteras.

error: