Direkttappa

Honungstappning

Direkttappa eller direkttappning kallas det inom biodling när honung tappas direkt i honungsburkar efter slungning, eller i anslutning till slungning. Alternativet till direkttappning är att tappa honung i hinkar eller kärl för lagring, för att vid ett senare tillfälle försiktigt värmas i t.ex. ett värmeskåp och sedan tappas i honungsburkar.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

Läs mer om biodling

Stockkupa - Bistock - Bikupa
Bistock eller stockkupa är en bikupa som består Läs mer
Kylt yngel - Bihälsa - Biodling
Späda yngel eller Spätt yngel kallas inom Läs mer
Honungsbiets gadd
Honungsbiets gadd förs in med hjälp av hullingförsedda Läs mer