Direkttappa

Honungstappning

Direkttappa eller direkttappning kallas det inom biodling när honung tappas direkt i honungsburkar efter slungning, eller i anslutning till slungning. Alternativet till direkttappning är att tappa honung i hinkar eller kärl för lagring, för att vid ett senare tillfälle försiktigt värmas i t.ex. ett värmeskåp och sedan tappas i honungsburkar.

Biodlingsföretagarna
Biodling

Läs mer om biodling

Honungsrörare
Honungsrörare kallas en typ av biredskap som Läs mer
Biväxter - Fläder (Sambucus nigra)
Fläder (Sambucus nigra) är en upp till Läs mer
Skattning - Honungsskörd
Skattningsmetoder. Biodlare använder flera metoder för att Läs mer
Honungsetiketter - Etiketter Honung - Tryck egna etiketter - Trycka etikett
PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.
Svensk honung