Utsot

Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling

Utsot kallas det inom biodling om ett bisamhälle lämnar avföring på fluster eller ramar i bikupan. Utsot kan orsakas av nosema.

Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling

Ett bisamhälle drabbat av utsot/nosema.

PR-Produkter för Svensk biodling, biodlare och honung.

YouTube

Läs mer om biodling