Utsot

Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

Utsot kallas det inom biodling om ett bisamhälle lämnar avföring på fluster eller ramar i bikupan. Utsot kan orsakas av nosema.

Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling

Ett bisamhälle drabbat av utsot/nosema.

Filmer om biodling


Läs mer om biodling