ALLT OM BIODLING
Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling

Utsot

Utsot kallas det inom biodling om ett bisamhälle med honungsbin lämnar onormalt mycket avföring på fluster eller ramar i bikupan. Utsot syns som mörka fläckar eller stänk med oregelbunden form inne i bikupan och kring flustret. Utsot yttrar sig oftast under senvinter och vår.

Orsaker till utsot kan vara

 • För mycket bladhonung eller ljunghonung i vinterfodret.
 • Hög luftfuktighet i bikupan vintertid.
 • Viselöshet – bidrottning saknas.
 • För lite vinterbin som fötts upp på sensommaren.
 • Yttre störningar, t.ex. skadedjur eller igentäppt fluster.
 • Nosema.

Förebygg utsot genom att

 • Avlägsna blad- och ljunghonung innan vinterfoder ges. Sådan honung innehåller stora mängder osmältbara ämnen som samlas i binas ändtarm. När tarmen är överfull töms den av nöd och kyla inne i bikupan.
 • Se till att bikupans botten är väl ventilerad och att nedfall av döda vinterbin eller snö inte täpper igen flustret.
 • Se till att bidrottning finns i bisamhället.
 • Se till att bisamhället är tillräckligt starkt vid invintringförena svaga bisamhällen.
 • Skydda bikupan mot störande skadedjur, t.ex. musskyd mot möss, nät mot hackande fåglar vid behov.

Åtgärder vid utsot

Om ett bisamhälle drabbas av utsot ska du byta ut nedsmutsade ramar, göra rent kupdelar och redskap med kaustiksoda och vatten och/eller flamma kupdelar av trä eller metall med gasolbrännare under hög temperatur. Packa starkt nedsmutsade ramar och vaxbygge samt eventuellt dött bisamhälle i ihoptejpad sopsäck och sortera som brännbart avfall på återvinningscentral.

Utsot vid Nosema-utbrott

En annan orsak till utsot är Nosema. Nosema apis som tillhör mikrosporidierna är encelliga organismer som bildar sporer i biets mellantarm. Sporerna förstör tarmväggen och hindrar därigenom biets näringsupptag. Bisamhällen med nosema drabbas av stor vinterdödlighet. Nosema sprids med binas avföring. Vuxna bin, framförallt arbetsbin, smittas när de i sitt rengöringsarbete kommer i kontakt med nosemasporer i exkrementfläckarna. Oxalsyra har visat sig ha en hämmande effekt på nosemasporer. Förr tillsattes ättika i vinterfodret men det har visat sig inte ha någon effekt, enligt Tidskrift för Biavl, nr 3 Mars 2020.

Nosema - Utsot - Bihälsa - Biodling

Ett bisamhälle som drabbats av utsot/nosema. Mängden avföring är tydligt högre än vid rensningsflykt.

En kort informationsfilm med sånt du bör veta om utsot.

Följ oss

Sveriges populäraste sajt om biodling. Här finns allt du behöver veta för att bli en bättre biodlare.

ALLT OM BIODLING

Sveriges bästa sajt om biodling. Här finns all nödvändig information och inspiration för att du ska kunna utvecklas som biodlare. Följ eller kontakta oss för synpunkter eller önskemål.

error: